Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 29 lipca 2020

Doradca Winid na uroczystościach pogrzebowych śp. płk. Mariana Tomaszewskiego

  |   Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego

Doradca Prezydenta RP Bogusław Winid uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. płk. Mariana Tomaszewskiego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Doradca odczytał list okolicznościowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Zobacz także: List na uroczystości pogrzebowe śp. płk. Mariana Tomaszewskiego Odszedł na wieczną wartę wspaniały patriota, wierny żołnierz Rzeczypospolitej z poświęceniem walczący „za wolność naszą i waszą”, bohaterski weteran zmagań decydujących o losach Europy. Dokonał swego długiego, chwalebnego życia człowiek wielkiej prawości i dobroci, autorytet moralny, nauczyciel tego, czym jest służba na rzecz fundamentalnych wartości. (…) Tak jak naszej Ojczyźnie zatrzaśniętej za żelazną kurtyną na skutek jałtańskich decyzji nie było dane uczestniczyć w radości wojennego zwycięstwa, tak też kombatant Marian Tomaszewski nie mógł doświadczyć spokojnego powrotu do rodzinnego domu. Przypadł Mu w udziale los emigranta w Wielkiej Brytanii, gdzie swoją aktywnością w środowisku polonijnym położył znaczące zasługi dla sprawy polskiej niepodległości oraz upamiętniania i promowania patriotycznego dziedzictwa – napisał Prezydent RP.

 

Śp. płk Marian Tomaszewski – urodzony 13 lipca 1922 rok w Przemyślu, zmarł 5 czerwca 2020 roku w Londynie. W listopadzie 1939 r., po aresztowaniu przez NKWD, został zesłany do Karagandy w Kazachstanie. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i amnestii dla Polaków w sierpniu 1941 r. w Buzułuku wstąpił ochotniczo do Armii Polskiej formowanej w ZSRR. W lipcu 1942 r. ukończył Szkołę Podchorążych Broni Pancernej przy 6. Dywizji Piechoty w Shahrisabz w Uzbekistanie.


Jako dowódca czołgu w składzie 6. Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich” 2. Warszawskiej Brygady Czołgów przeszedł cały szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej. Uczestniczył w walkach frontowych z Niemcami m.in. o Monte Cassino, Piedimonte San Germano, Ankonę i Bolonię. W kwietniu 1945 r. awansowany do stopnia podporucznika.

 

Po wojnie płk Marian Tomaszewski pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie aktywnie włączył się w działalność niepodległościową i kombatancką. W uznaniu zasług dla wolności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej płk Tomaszewski został uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), pamiątkowym Krzyżem Monte Cassino, Medalem „Pro Bono Poloniae” oraz innymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi.

Poleć znajomemu