Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 31 lipca 2020

Opracowanie dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej w publikacji „POLSKA WIEŚ 2020. Raport o stanie wsi”

„Polska wieś 2020. Raport o stanie wsi” to kolejna, 11. edycja publikacji przygotowanej przez Fundację na Rzecz Polskiego Rolnictwa. Tegoroczna publikacja porusza tematy ważne, dające rzetelny i możliwie wszechstronny opis stanu wsi. Raport jest unikatowym przedsięwzięciem badawczym i wydawniczym, ze względu na swą kompleksowość i interdyscyplinarność. Napisany przez grono specjalistów z różnych instytucji i ośrodków naukowych o zróżnicowanym spojrzeniu na zachodzące procesy.

 

Doradca Prezydenta RP Barbara Fedyszak-Radziejowska w swojej części publikacji pt. Sytuacja społeczno – ekonomiczna, postawy i wartości mieszkańców wsi, korzystając z wyników sondaży realizowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej skoncentrowała się na analizie obecnej oraz przewidywanej przez rolników i mieszkańców wsi ocenie sytuacji materialnej własnego gospodarstwa domowego, zadowolenia z miejsca zamieszkania, stylu życia, korzystania z Internetu, aktywności społecznej, religijności oraz postaw wobec naszej obecności w Unii Europejskiej. Dotychczasowy dystans miasto – wieś, widoczny zarówno w sferze dochodów na gospodarstwo domowe, w różnicach obejmujących poziom wykształcenia, czy stopień zadowolenia z obecnej sytuacji materialnej i miejsca zamieszkania ulega zdecydowanemu zmniejszeniu. Nawet jeśli nadal widoczne są pewne różnice między mieszkańcami miast i wsi, to odgrywają one dzisiaj znacznie mniejszą rolę, niż przed kilkunastu, czy nawet przed kilkoma latami. Proces transformacji na obszarach wiejskich, który obejmuje nie tylko modernizację gospodarstw rolnych i poprawę warunków życia na wsi, lecz także wyraźną akceptację dla naszej obecności w Unii Europejskiej oraz pozytywną ocenę reguł Wspólnej Polityki Rolnej wszedł w nową fazę, dzisiaj łączy, a nie dzieli nasze społeczeństwo.

 

Zdaniem dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej Kolejny raport o mieszkańcach polskiej wsi przynosi potwierdzenie wcześniej sygnalizowanego procesu zmian; różnice między miastem a wsią, między rolnikami a innymi grupami społeczno-zawodowymi o podobnych dochodach i podobnym poziomie wykształcenia przestały pełnić rolę źródła kluczowych podziałów społecznych. Zarówno wieś, jak i miasta, także te największe, znacznie częściej odnajdują się we wspólnocie ludzi o podobnym sposobie myślenia o Polsce, gospodarce, własnej sytuacji i wspólnych interesach, wspólnocie, w której obecność w Unii Europejskiej jest niekwestionowaną przez większość wartością”.

 

Pełen raport można pobrać na stronie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

https://www.fdpa.org.pl/raport-polska-wies-2020-raport-o-stanie-wsi.

Poleć znajomemu