Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 11 września 2020

Spotkanie doradcy Pawła Sałka z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec

  |   Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek i Jochen Flashbart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek i Jochen Flashbart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek i Jochen Flashbart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek i Jochen Flashbart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek i Jochen Flashbart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek i Jochen Flashbart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek i Jochen Flashbart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec

Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP spotkał się z Jochenem Flashbartem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Republiki Federalnej Niemiec. Przedmiotem rozmowy, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim, była ochrona środowiska, przyrody i klimatu.


W rozmowie szczególną uwagę poświecono koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu,  nowej strategii na rzecz różnorodności biologicznej w tym ochronie oraz odbudowie ekosystemów i bioróżnorodności.


Zwrócono uwagę także na ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie polityki klimatycznej i nowych celów redukcyjnych gazów cieplarnianych Unii Europejskiej na rok 2030.
 


 

Poleć znajomemu