Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 września 2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z udziałem Piotra Nowackiego

  |   Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z udziałem Piotra Nowackiego (fot. AWF Warszawa) Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z udziałem Piotra Nowackiego (fot. AWF Warszawa) Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z udziałem Piotra Nowackiego (fot. AWF Warszawa)

Doradca Prezydenta RP Piotr Nowacki 28 września 2020 r. reprezentował Prezydenta Andrzeja Dudę podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

Doradca odczytał list Prezydenta RP skierowany do zgromadzonej braci studenckiej i profesorów, w którym Prezydent Andrzej Duda podkreślił trudną sytuację nauczania akademickiego w czasie epidemii koronawirusa, akcentując jednocześnie znaczenie postaw prozdrowotnych, profilaktyki oraz aktywnego trybu życia:

 

„Obecna inauguracja odbywa się w sytuacji epidemicznej, zmuszającej do stosowania środków zabezpieczających przed roznoszeniem się groźnego koronawirusa. Należy do nich zwłaszcza kształcenie zdalne lub hybrydowe, co umożliwiają nam nowoczesne techniki komunikacji. W przypadku Państwa uczelni i innych szkół wyższych, których profil kształcenia wymaga prowadzenia określonych zajęć praktycznych oraz bezpośrednich spotkań kadry dydaktycznej ze studentami, potrzebne będą nowe, kreatywne, a zarazem skuteczne środki zaradcze i procedury bezpieczeństwa. Ich wypracowanie to niemałe wyzwanie – jedno z wielu, które trzeba podjąć w trosce o zdrowie nas wszystkich. Jednocześnie należy podkreślić, że istotą edukacji na szczeblu wyższym jest właśnie relacja mistrz-uczeń, oparta nie tyle na transferze informacji, co raczej na osobistym kontakcie i przekazywaniu wzorców dociekliwości i solidności w pracy intelektualnej.(…) Życzmy sobie również, aby wspomniana sytuacja epidemiczna zaowocowała zwiększoną świadomością społeczną dotyczącą zdrowia, odporności i witalności ludzkiego organizmu – dla zachowania których niezmiernie ważna jest także regularna aktywność fizyczna. Ufam, że Państwa działalność dydaktyczna, badawcza, popularyzatorska przyczyni się – w jeszcze większym stopniu niż dotąd – do upowszechnienia postaw prozdrowotnych i aktywnego trybu życia, a przez to do profilaktyki wielu poważnych chorób i schorzeń.”.

 

Po uroczystej immatrykulacji studentów pierwszego roku, inaugurację uświetnił wykład prof. dr hab. Jana Blecharza, zatytułowany: „Wtórne korzyści zmagania się sportowców z trudnościami w sytuacji epidemii koronawirusa.”. Uroczystość została zakończona wykonaniem Gaudeamus igitur.

Poleć znajomemu