Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 17 czerwca 2021

Młodzi w Pałacu. Doradca Łukasz Rzepecki na Forum Myśli Społecznej

  |   Doradca Łukasz Rzepecki na Forum Myśli Społecznej Doradca Łukasz Rzepecki na Forum Myśli Społecznej Doradca Łukasz Rzepecki na Forum Myśli Społecznej

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w Forum Myśli Społecznej. Uroczystość zgromadziło przedstawicieli młodych aktywistów z całej Polski. Po raz pierwszy odbyło się ono w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Dumni z Polski z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

 

Doradca Łukasz Rzepecki podkreślił znaczenie polityki historycznej dla Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz młodego pokolenia Polaków:

 

„Forum to ogromnie ważna inicjatywa podjęta przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki oraz Stowarzyszenie Dumni z Polski, z którymi miałem okazję odbyć konsultacje młodzieżowe w ramach akcji „Młodzi w Pałacu”. Pan Prezydent wielokrotnie podkreślał znaczenie polityki historycznej, a co więcej – jest bardzo otwarty na współpracę oraz konstruktywny dialog z młodymi ludźmi.”

 

Wskazywał także na wydarzeniu rolę podpisanej 1 października 2019 roku Deklaracji Młodego Pokolenia oraz wyraził wdzięczność za projekt „Pamiętniki Pokolenia Wolności”:

 

„1 października 2019 roku przedstawiciele 15 organizacji młodzieżowych podpisali Deklarację Młodego Pokolenia. Możemy  przeczytać w niej, że to właśnie to pokolenie młodych, pokolenie osób urodzonych w latach 90, czyli takich jak Ja, będzie miało tą miało tą możliwość aby osobiście, bezpośrednio i z pierwszej ręki nawiązać kontakt z bohaterami wydarzeń Powstania Warszawskiego. Jestem wdzięczny, że Forum Myśli Społecznej podejmie się, korzystając ze swojego doświadczenia z akcji „Przerwany Marsz”, będącego uczczeniem i podziękowaniem pokoleniu Polskich Dzieci Wojny w dniu 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, projektu „Pamiętniki Pokolenia Wolności” mającego na celu upamiętnienie 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.”

 

Doradca podkreślił również znaczenie Polskiego Ładu dla edukacji młodego pokolenia Polaków:

 

„Powszechnie zwykło się uważać, że historia w szkołach, szczególnie ta współczesna, jest przedmiotem, który nie budzi szczególnego zainteresowania wśród uczniów.  W Polskim Ładzie przeznaczono ogromne środki na edukację, by jak najlepiej wykształcić przyszłe pokolenia Polaków. Dodatkowe miliony na inwestycje, które z jednej strony mają służyć młodym ludziom, a z drugiej całemu społeczeństwu, poprzez rozwój polskiej gospodarki.”

 

Zaznaczył także patriotyzm młodego pokolenia Polaków:

 

„Chciałbym podkreślić również mając doświadczenie spotkań z ponad 100 organizacji młodzieżowych mogę z całą stanowczością stwierdzić, że polscy uczniowie uważają się za patriotów, wykazują duże zainteresowanie historią, a podczas nauki młodzi ludzie coraz częściej korzystają z alternatywnych źródeł informacji. Dlatego Historia stanu wojennego musi nie tylko edukować społeczeństwo, pokazując nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje osób żyjących w tamtych czasach.”

 

W trakcie swojego wystąpienia wskazał również idee solidarności obecną również w obecnych czasach:

 

„Jestem przekonany, że dialog międzypokoleniowy na pewno pomoże Nam rozwijać się, snuć konkretniejsze plany na przyszłość czy podejmować kluczowe decyzje w Naszym życiu. Okres pandemii pokazał, że młode pokolenie doskonale rozumie ideę solidarności – zwłaszcza solidarności międzypokoleniowej.”

 

Kończąc Doradca podziękował organizatorom wydarzenia za zorganizowanie uroczystości:

 

Chciałbym serdecznie podziękować Panu Ministrowi prof. Przemysławowi Czarnkowi,  Przewodniczącemu Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki Jakubowi Lewandowskiemu oraz Stowarzyszeniu Dumni z Polski za zaproszenie oraz życzyć sobie i Wam by pamięć o stanie wojennym i tym wszystkim co się wtedy wydarzyło nigdy nie umarła.”

 

Podczas forum przedstawiciele młodzieżowych grup podpisali na wydarzeniu Deklarację Młodych dla Pokolenia Wolności i Solidarności, która ma służyć upamiętnieniu 40-tej rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Deklaracja jest jednocześnie hołdem dla wszystkich, którzy walczyli z komunizmem o wolność Polski oraz Europy.

 


 

Poleć znajomemu