Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 czerwca 2017

III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego

  |   Doradca Prezydenta RP Urszula Doroszewska uczestniczyła w III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego odbyło się 22 i 23 czerwca w Belwederze III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego odbyło się 22 i 23 czerwca w Belwederze Doradca Prezydenta RP Urszula Doroszewska uczestniczyła w III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego Doradca Prezydenta RP Urszula Doroszewska uczestniczyła w III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego

Doradca Prezydenta RP Urszula Doroszewska uczestniczyła w III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego, które miało miejsce 22 i 23 czerwca w Belwederze. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Głównym celem tegorocznej edycji było pogłębienie dialogu na temat uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym oraz w dziedzinach edukacji i przedsiębiorczości. Wnioski wypracowane przez uczestników z całej Europy i nie tylko zostaną zaprezentowane podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli w listopadzie 2017 r.

 

Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego organizowane jest w ramach „Platformy 4 PW – Kontakty międzyludzkie” przy okazji odbywającego się co dwa lata Szczytu Partnerstwa Wschodniego. W dwudniowym spotkaniu w Warszawie wzięło udział ponad 300 osób – młodych ludzi, pracowników młodzieżowych i decydentów ds. Polityki młodzieżowej z Partnerstwa Wschodniego oraz krajów europejskich zaangażowanych w program UE Erasmus +.

 

Partnerstwo Wschodnie jest polityką zagraniczną Unii Europejskiej realizowaną w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, rozpoczętą w 2009 r., skierowaną do sześciu państw Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Celem Partnerstwa Wschodniego jest zbliżanie państw partnerskich do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę i działania integracyjne, w oparciu o unijne wartości, normy i standardy. Partnerstwo Wschodnie ma na celu wspieranie reform służących instytucjonalnemu wzmocnieniu i modernizacji państw partnerskich dla dobra ich obywateli.

Poleć znajomemu