20 kwietnia 2016

W dniach 19-20 kwietnia 2016 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się Międzynarodowa XVIII Doroczna Sesja Katyńska, zatytułowana „Zbrodnia Katyńska. Polska a Rosja. Wyjście z kryzysu prawdy”. Organizatorami wydarzenia byli: Centralna Biblioteka Wojskowa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Katyńskie (oddział Muzeum Wojska Polskiego), Polska Fundacja Katyńska, Niezależny Komitet Badania Zbrodni Katyńskiej oraz Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wśród zaproszonych gości była Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.