28 sierpnia 2021

Doradca Barbara Fedyszak-Radziejowska na gali IV i V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Doradca Barbara Fedyszak-Radziejowska na gali IV i V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Doradca Barbara Fedyszak-Radziejowska na gali IV i V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Doradca Barbara Fedyszak-Radziejowska na gali IV i V edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

o1817543598.jpg
o1106652420.jpg
o1626822556.jpg
o204052546.jpg

W Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta RP uczestniczyła w uroczystej gali Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki.

Uroczystość wręczenia Nagród im. Janusza Kurtyki była częścią szerszego wydarzenia pn. Przegląd Przeszłość/Przyszłość, zorganizowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki.

Do IV edycji Konkursu, której temat przewodni brzmiał „Wobec systemu sowieckiego i ideologii komunistycznej”, napłynęło 30 zgłoszeń. Zwyciężyła w niej książka prof. Andrzeja Nowaka pt. „Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement”, wyróżnienie zaś otrzymała monografia dr. hab. Bogusława Kopki „Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956”.

W V edycji Konkursu nagrodzono zaś książki odnoszące się do zagadnienia „Pakt Hitler-Stalin. Geneza i konsekwencje sojuszu niemiecko-sowieckiego”. Za najlepszą spośród 10 zgłoszonych publikacji uznano pracę dr. Sławomira Dębskiego „Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941”, wyróżniono zaś studium prof. Marka Kornata „Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej”.