Menu rozwijane

20 listopada 2021

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki 20 listopada br. uczestniczył w VI posiedzeniu Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Sobotnie obrady odbywały się pod hasłem: „Polska – wspólnota małych ojczyzn. Aktywność lokalna i polityka samorządowa z perspektywy młodego pokolenia”.

Podczas swojego wystąpienia Doradca podkreślił znaczenie poprzedniego, czwartkowego posiedzenia:

„Miałem przyjemność uczestniczyć w czerwcowym V posiedzeniu Parlamentu Młodych, które pełne było prac nad projektami uchwał, interesujących przemówień oraz  merytorycznej dyskusji.”

Wskazał również na ogromną rolę podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy wzmacniającej działalność młodzieżowych rad:

„Dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy polityka samorządowa oraz wspieranie młodzieży jest bardzo istotną sprawą – czego dowodem było podpisanie ustawy wzmacniającej działalność Młodzieżowych Rad. Ujednolicenie unormowań dotyczących tworzenia przez radę gminy, radę powiatu oraz sejmik województwa odpowiednio młodzieżowej rady gminy, powiatu oraz o sejmiku województwa poprzez unormowanie charakteru prawnego, trybu tworzenia oraz podstaw działania.”

Wspominał również o swoich początkach z perspektywy młodego samorządowca:

„Pamiętam jak sam w wieku 18 lat stawiałem swoje pierwsze kroki w samorządzie, zostając najmłodszym radnym w Polsce w Ozorkowie. To ważne, że wy jako młodzi bierzecie współodpowiedzialność za losy Ojczyzny.”

Zaznaczył również, że podczas spotkań „Młodzi w Pałacu” zapoznał się z wieloma inicjatywami i problemami polskiej młodzieży:

„Prowadząc konsultacje „Młodzi w Pałacu” z ponad 160 organizacjami młodzieżowymi zauważyłem, że my młodzi chcemy rozmawiać i dyskutować, bo po raz pierwszy ktoś chce się pochylić nad naszymi problemami i oczekiwaniami.  Po tych już wielu spotkaniach zauważam, że młodzież jest bardzo aktywna społecznie oraz obywatelsko. Angażuje się w kwestie życia młodych ludzi w rzeczywistości pocovidowej, aspekty związane ochroną klimatu oraz środowiska naturalnego czy wsparciem psychologicznym i psychiatrycznym dzieci i młodzieży.”

Prezydencki Doradca podkreślił również rolę utworzonej przez Prezydenta Andrzeja Dudy Rady ds. Młodzieży wchodzącej w skład Narodowej Rady Rozwoju:

„Pan Prezydent chcąc jeszcze bardziej pochylić się nad problemami młodych ludzi w Polsce powołał Radę ds. Młodzieży, która ma za zadanie m.in. przygotowywać projekty legislacyjne, które bardziej polepszą sytuację młodzieży w naszym kraju. W Radzie są przedstawiciele różnych organizacji społecznych, z różnych środowisk, ponieważ gremium jest apolityczne, eksperckie, które wspiera Prezydenta w działaniach na rzecz młodzieży.”

Doradca przekazał w imieniu swoim oraz Prezydenta Andrzeja Dudy uczestnikom sobotnich obrad życzenia wszelkiej pomyślności oraz dalszych owocnych obrad.

Doradca Łukasz Rzepecki na VI posiedzeniu Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej
Doradca Łukasz Rzepecki na VI posiedzeniu Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej
01___foto1.jpg
03___foto3.jpg