07 października 2021
fot. Beata Karpińska

W Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN ORLEN w Płocku, Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP uczestniczył w debacie związanej z dekarbonizacją przemysłu oraz technologiami zagospodarowania dwutlenku węgla CCU (Carbon Capture and Utilization).

Paneliści dyskutowali nad technologicznymi, legislacyjnymi i społecznymi aspektami zagospodarowania CO2 do pełnowartościowych produktów. Rozważano także kwestie związane z motywacją dla przemysłu i świata nauki do położenia większego niż do tej pory nacisku na badania technologii CCU, a także perspektyw ich rozwoju.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele organów mających wpływ na regulowanie rozwoju nowoczesnych technologii wychwytu i zagospodarowania dwutlenku węgla w Polsce i w Europie, reprezentanci polskiego i europejskiego świata nauki i  biznesu oraz przedstawiciele instytucji badawczych i jednostek naukowych.