Menu rozwijane

03 listopada 2021

W środę w Belwederze odbyło się spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W spotkaniu prowadzonym przez Doradców Prezydenta RP Paulinę Malinowską-Kowalczyk i dr. hab. Marka Rymszę wzięli udział specjaliści zajmujący się problematyką niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami - wśród nich także te, które w swoim codziennym życiu korzystają z usług asystenta osobistego.

Podczas rozmowy zostały przedstawione robocze założenia opracowane przez zespół ds. osób z niepełnosprawnościami Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. W czasie dyskusji, która się wywiązała wokół zaprezentowanej koncepcji, wiele uwagi poświęcono aspektom wymagającym uszczegółowienia i dopracowania, takim jak np. zakres wieku osób korzystających z usługi asystencji, wymiar godzin usługi oraz zakres samej usługi. Prace zespołów będą kontynuowane również w najbliższych tygodniach.

Przedstawiono także wstępny program planowanej drugiej edycji „Forum Deinstytucjonalizacji – uspołecznienie, personalizacja, upodmiotowienie”, która w całości będzie poświęcona problematyce niepełnosprawności.

Belweder | Spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Belweder | Spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Belweder | Spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Belweder | Spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Belweder | Spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Belweder | Spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Belweder | Spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
Belweder | Spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
o527380797.jpg
o1248375195.jpg
o1126988393.jpg
o229582422.jpg
o1938365912.jpg
o1797376895.jpg
o886142547.jpg
o1807360945.jpg