11 września 2021

Jubileusz 30-lecia NSZZ „Solidarność”-80 z udziałem Doradcy Łukasza Rzepeckiego (foto: Solidarność80)

Jubileusz 30-lecia NSZZ „Solidarność”-80 z udziałem Doradcy Łukasza Rzepeckiego (foto: Solidarność80)

Jubileusz 30-lecia NSZZ „Solidarność”-80 z udziałem Doradcy Łukasza Rzepeckiego (foto: Solidarność80)

o80338719.jpg
o904616549.jpg
o1403539858.jpg

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w Jubileuszu 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  „Solidarność”-80. Obchody zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uroczystości zainaugurowała Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Czarnej Madonny Matki Bożej Częstochowskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Marcin Ciechanowski.

Pan Doradca złożył wieńce pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz odczytał treść patronatu, w którym Prezydenta RP Andrzej Duda podkreślił zasługi NSZZ „Solidarność”-80 dla przestrzegania praw pracowniczych oraz godne warunki pracy i płacy dla Polaków.

Za główną datę rejestracji NSZZ „Solidarność”-80 uznaje się datę 12 września 1991r. Związek powstał poprzez liczne komitety strajkowe, w tym międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku, który z czasem przekształcił się w komisję założycielską NSZZ „Solidarność”.