16 września 2021

Fot. Forum Miasteczek Polskich

o579742475.jpg

W dniach 16-17 września 2021 r. odbyła się konferencja Forum Miasteczek Polskich, której celem było pokazanie możliwości rozwoju oraz wyzwań, z którymi muszą się mierzyć małe miejscowości. W konferencji w imieniu Prezydenta RP uczestniczył Doradca Mariusz Rusiecki, który odczytał list:

„Jednym z ustrojowych fundamentów Rzeczypospolitej jest konstytucyjna zasada pomocniczości. Ma ona szczególne znaczenie zwłaszcza dla mniejszych miast, gdzie potrzeby lokalnej społeczności zaspokajane są w sposób najbardziej bezpośredni. W tych ośrodkach więzi między ludźmi są bardzo bliskie, a pojęcie lokalnej wspólnoty ma nie tylko wymiar prawny, lecz opiera się także na powszechnie odczuwanej solidarności, wzajemnej wrażliwości i empatii. To znakomite przesłanki do porozumienia i współdziałania dla dobra wspólnego.”