24 sierpnia 2021

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w konferencji Młodzi a klimat  rola przedstawicieli młodego pokolenia w tworzeniu zrównoważonej Polski przyszłości”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Doradca Prezydenta RP ds. Młodzieży Łukasz Rzepecki podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie partycypacji młodych w działaniach na rzecz klimatu.

Pierwszą część wydarzenia stanowiła debata poświęcona prawnym aspektom zmian klimatycznych. W dalszej części Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24 wygłosił prelekcję poświęconą energii jądrowej.

Konferencja było częścią projektu Dialog Nowej Generacji, którego celem jest poszukiwanie odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby młodych oraz umożliwienie młodemu pokoleniu podjęcia dialogu z decydentami.