Menu rozwijane

27 listopada 2021

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Podczas uroczystej sesji Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek wręczył w imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe – za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.