Menu rozwijane

22 marca 2021

Ruszyła druga edycja Internetowego Forum Polonijnego organizowanego przez Stowarzyszenie Dumni z Polski. Uczestniczyło w nim grono młodych Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju. Do wydarzenia dołączył także prezydencki doradca ds. polityki młodzieżowej, Łukasz Rzepecki. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o trwających konsultacjach z organizacjami młodzieżowymi w ramach spotkań „Młodzi w Pałacu”. 

Może Cię zainteresować Młodzi w Pałacu. O budowaniu i kształtowaniu młodego społeczeństwa z Fundacją dla Młodzieży Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z członkami Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych Młodzi w Pałacu. O sytuacji ludzi młodych z niepełnosprawnościami z mistrzynią Kingą Dróżdż Młodzi w Pałacu. Sekcja Młodych Ligi Ochrony Przyrody w Pałacu Prezydenckim Młodzi w Pałacu. Zrzeszenie Studentów Polskich na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim – Do tej pory udało się skonsultować ponad 70 organizacji młodzieżowych – zaznaczył Doradca Rzepecki. Jak podkreślił, były to bardzo różne organizacje, od polonijnych, po te gromadzące osoby z niepełnosprawnościami, organizacje harcerskie czy wiejskie.

– Były to też organizacje nakierowane stricte na dzieci, jak Rada Dzieci i Młodzieży przy ministrze edukacji i nauki, jak Rada Ekologiczna czy Młodzieżowa Rada Klimatyczna – mówił prezydencki doradca.

Dodał, że były to również spotkania z młodymi członkami sekcji pracowniczych. – Jak młodzi z Business Center Club czy członkowie sekcji młodych NSZZ Solidarność.

Łukasz Rzepecki mówił także o inicjatywach Prezydenta z zakresu tematyki polonijnej, m.in. o projekcie dotyczącym oświaty polonijnej z 2016 roku.

– Był to bardzo ważny projekt, który dotyczył zrównoważenia uprawnień dzieci polskich i polonijnych uczących się poza granicami naszego kraju historii, geografii, języka polskiego, uczęszczających do szkół w Polsce w zakresie ulg na komunikację kolejową autobusową, wejść do muzeów czy parków narodowych – podkreślił doradca Rzepecki.

Może Cię zainteresować Studenci z USA na spotkaniu z Prezydentem [PL/ENG] Drugi projekt, o którym wspomniał, dotyczył tzw. stażów prezydenckich. – To projekt skierowany do studentów uczelni wyższych w Stanach Zjednoczonych. Przedmiotem projektu jest organizacja 11-dniowego pobytu w Polsce 20-osobowej grupy studentów uczelni wyższych, głównie o profilu politechnicznym i ekonomicznym – mówił Rzepecki.

Jego zdaniem, to niezwykle ważny program, który służy wzmacnianiu więzi z Polską, ze Stanami Zjednoczonymi.  – Ma zachęcać do częstszych powrotów do naszego kraju nie tylko w celach turystycznych, ale także w celu budowania ścieżki kariery zawodowej na polskim rynku pracy – akcentował prezydencki doradca.

Może Cię zainteresować 1. edycja projektu „Polska jest w Tobie” Wspomniał także o projekcie „Polska jest w Tobie”  – To program corocznych letnich obozów językowo-kulturowo-krajoznawczych w duchu wartości solidarności, wolności, odpowiedzialności skierowany do młodzieży polonijnej – podkreślił doradca. Dodał, że w wersji pilotażowej projektu w 2019 r. wzięło udział ponad 250 młodych osób.

Łukasz Rzepecki przypomniał również, że podczas oficjalnych wizyt zagranicznych Pary Prezydenckiej, w ramach programu odrębnego, Małżonka Prezydenta RP często bierze udział w spotkaniach z uczniami szkół polonijnych i polskich działających zarówno przy polskich placówkach dyplomatycznych, polskich parafiach czy organizacjach polonijnych i zapoznaje się z działalnością tych instytucji oraz ofertą edukacyjną kierowaną do młodzieży polonijnej.

Rzepecki zapraszał też uczestników Forum do spotkania w ramach „Młodzi w Pałacu”. – Jeżeli Państwo chcecie porozmawiać na tematy, które Państwa nurtują, pochwalić się Państwa spostrzeżeniami, projektami, inicjatywami czy wspomnieć o jakichś problemach, jestem do dyspozycji – powiedział doradca Prezydenta, zwracając się do uczestników IFP.

Jak podkreślił, „właśnie po to są spotkania „Młodzi w Pałacu”, żeby się poznać, żeby porozmawiać o bardzo ważnych aspektach dotyczących nas, osób młodych”.

____

Projekt „Internetowe Forum Polonijne” to cykl weekendowych, wirtualnych spotkań młodej Polonii i Polaków żyjących w różnych miejscach na całym świecie. Głównym celem IFP jest utworzenie wirtualnej przestrzeni dla instytucji, organizacji i indywidualnych osób mieszkających poza granicami kraju, które chciałyby aktywnie i wspólnie działać na rzecz dobrego imienia Polski i Narodu Polskiego, ale także poznawać siebie nawzajem.

W projekcie bierze udział młodzież polskiego pochodzenia, aktywnie działającą na rzecz społeczności polonijnej w krajach swojego zamieszkania, ale także taka, która chciałaby w te działania się angażować. Obecni byli młodzi z Litwy, Serbii, Ukrainy, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Kanady, Wysp Owczych, Włoch, Mołdawii, Grecji, Niemiec, USA, Kazachstanu, Belgii, Danii, Brazylii, Norwegii, Rosji, Irlandii, Węgier, Austrii, Szwajcarii, Szwecji i Białorusi.

Udział w projekcie ma za zadanie stworzyć możliwości do realizacji wspólnych, ogólnoświatowych projektów oraz własnych, autorskich działań, dzięki którym młodzi ludzie będą mieć realny wpływ na rozwój życia polonijnego w swoim lokalnym środowisku.