Menu rozwijane

01 marca 2021
Spotkanie hybrydowe z Młodzieżową Radą Muzeum II Wojny Światowej
Spotkanie hybrydowe z Młodzieżową Radą Muzeum II Wojny Światowej
Spotkanie hybrydowe z Młodzieżową Radą Muzeum II Wojny Światowej
Spotkanie hybrydowe z Młodzieżową Radą Muzeum II Wojny Światowej
Spotkanie hybrydowe z Młodzieżową Radą Muzeum II Wojny Światowej
Spotkanie hybrydowe z Młodzieżową Radą Muzeum II Wojny Światowej
Spotkanie hybrydowe z Młodzieżową Radą Muzeum II Wojny Światowej
o1705749419.jpg
o105026905.jpg
o678381013.jpg
o1610226262.jpg
o1364411712.jpg
o887890321.jpg
o143525473.jpg

W ramach akcji „Młodzi w Pałacu” Doradca Prezydenta RP ds. młodzieży Łukasz Rzepecki uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej. Wydarzenie miało charakter spotkania hybrydowego ze względu na sytuację epidemiczną.

Może Cię zainteresować Młodzi w Pałacu. Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Dumni z Polski” O problemach młodych z przedstawicielami Niezależnego Zrzeszenia Studentów Łukasz Rzepecki: W drugiej połowie roku powołanie Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP Doradca Łukasz Rzepecki: Chcemy wypracować rozwiązania systemowe dot. życia młodych ludzi Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej składa się z czternastu przedstawicieli młodego pokolenia i pełni rolę konsultacyjną w stosunku do Muzeum. Jednym z celów tego projektu jest rozpowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie wśród młodzieży uczestnictwa w kulturze, a także w życiu publicznym.

W trakcie rozmowy dyskutowano m.in. o: wzmocnieniu kompetencji młodzieżowych rad w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, współorganizowaniu imprez kulturalnych czy konkursów edukacyjnych związanych z promowaniem świadomości historycznej oraz budowaniem tradycji patriotycznej.

Poruszono również temat edukacji w szkołach oraz na uczelniach wyższych, uwzględniając nauczenie historii poprzez wykorzystywanie w tym celu nowoczesnych technologii.

__________

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia – poznanie ich problemów oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie. „Młodzi w Pałacu” to platforma dialogu o sprawach i przyszłości młodych ludzi.