Menu rozwijane

16 kwietnia 2021
Pałac Prezydencki | Wideokonferencja z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości (1)
Pałac Prezydencki | Wideokonferencja z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości (2)
Pałac Prezydencki | Wideokonferencja z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości (3)
o2006456245.jpg
o382530919.jpg
o958482932.jpg

W ramach kolejnego spotkania „Młodych w Pałacu” Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki odbył wideokonferencję z członkami Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości działającej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Może Cię zainteresować Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z United Nations Association Poland Młodzi w Pałacu. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Homo Politicus Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z Fundacją Civis Polonus Młodzi w Pałacu. II edycja Internetowego Forum Polonijnego

W trakcie rozmowy omawiano kwestie związane z edukacją prawną ludzi młodych, działaniami w zakresie promowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dyskusja dotyczyła również wprowadzenia instytucji sędziów pokoju w Polsce, nieodpłatnych staży dla ludzi młodych w administracji publicznej czy certyfikowanych kursów mediacyjnych dla młodzieży.

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości to inicjatywa młodzieżowa powołana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, która ma na celu budowanie świadomości prawnej wśród młodzieży oraz włączenie młodych w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

__________

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia – poznanie ich problemów oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie. „Młodzi w Pałacu” to platforma dialogu o sprawach i przyszłości młodych ludzi