Menu rozwijane

07 kwietnia 2021

W ramach konsultacji „Młodzi w Pałacu” Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki odbył wideokonferencję z przedstawicielką Fundacji Civis Polonus – Karoliną Pawlak. Jednym z głównych tematów spotkania było wspieranie młodych ludzi w różnych aspektach życia społecznego zwłaszcza w okresie pandemii.

Może Cię zainteresować Młodzi w Pałacu. Spotkanie ze Stowarzyszeniem All in UJ Młodzi w Pałacu. II edycja Internetowego Forum Polonijnego Młodzi w Pałacu. O budowaniu i kształtowaniu młodego społeczeństwa z Fundacją dla Młodzieży Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z członkami Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych Młodzi w Pałacu. Spotkanie z Fundacją Młode Kresy Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja dotycząca inicjatyw młodzieżowych

W trakcie spotkania rozmawiano na temat aktywności Fundacji dotyczącej m.in. Warszawskiej Akademii Młodych Liderów mającej celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych  oraz wzmocnienie dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej wśród młodzieży.

Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Podejmuje również różnorodne działania wzmacniające potencjał młodych ludzi jako obywateli w państwie. Organizacja pracuje także z przedstawicielami administracji publicznej, aby wspólnie kreować mechanizmy udziału młodzieży w procesach decyzyjnych, szczególnie poprzez uczestnictwo w Młodzieżowych Radach.

Fundacja Civis Polonus jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

__________

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia – poznanie ich problemów oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie. „Młodzi w Pałacu” to platforma dialogu o sprawach i przyszłości młodych ludzi.