Menu rozwijane

14 maja 2021
Wideokonferencja z Młodzieżowymi Radami Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Dąbrowy Górniczej
Wideokonferencja z Młodzieżowymi Radami Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Dąbrowy Górniczej
o1115271190.jpg
o1111877734.jpg

Młodzieżowi Radni z Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Dąbrowy Górniczej uczestniczyli w spotkaniu z Doradcą Prezydenta RP ds. młodzieży Łukaszem Rzepeckim w ramach konsultacji „Młodzi w Pałacu”. To już kolejne spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowych Rad Miast, Gmin, Powiatów i Województw.

Może Cię zainteresować Młodzi w Pałacu. Spotkanie z przedstawicielami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z United Nations Association Poland Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z Fundacją Civis Polonus Młodzi w Pałacu. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Homo Politicus Młodzi w Pałacu. II edycja Internetowego Forum Polonijnego

Podczas wideokonferencji poruszono tematy związane z problemem transportu do większych ośrodków miejskich, problemami związanymi z edukacją wśród młodych, zwłaszcza w okresie epidemii koronawirusa czy sprawy z ekologią i ochroną środowiska.

Młodzież poinformowała Doradcę, że Młodzieżowa Rady służą przy pomocy lokalnych samorządowców wszystkim mieszkańcom miasta poprzez zbiórki dla bezdomnych czy aktywną pomoc seniorom. Młodzieżowi Radni pracują ponadto także nad Funduszem Aktywizacji Obywatelskiej wspierającym młodzieżowy samorząd terytorialny.

Istotnym tematem rozmowy była sprawa tzw. Art. 5b, czyli ustawy o młodzieżowych radach mającej na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

__________

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia – poznanie ich problemów oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie. „Młodzi w Pałacu” to platforma dialogu o sprawach i przyszłości młodych ludzi.