Menu rozwijane

22 kwietnia 2021
Wideokonferencja ze Stowarzyszeniem ATD Czwarty Świat Polska (1)
o1983542631.jpg

W ramach konsultacji „Młodzi w Pałacu” Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki odbył wideokonferencję z przedstawicielkami ATD Czwarty Świat Polska – Jagodą Wawrzeńczak oraz Pauliną Grudzień. Stowarzyszenie działa na obszarze Warszawy
i Kielc.

Może Cię zainteresować Młodzi w Pałacu – spotkanie z przedstawicielami Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych Młodzi w Pałacu. Spotkanie z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z przedstawicielkami Projektu „Swoją Drogą” Spotkanie z Młodzieżową Radą Klimatyczną Dyskutowano o kwestiach dostępności technik komputerowo-multimedialnych związanych z edukacją zdalną dzieci i młodzieży w czasie trwania epidemii koronawirusa, a także bezpieczeństwu cyfrowemu wśród najmłodszych oraz o ochronie środowiska naturalnego i klimatu.

Rozmawiano również o inicjatywie stowarzyszenia – „Biblioteka Podwórkowa”. Inicjatywa ma na celu dotarcie do osób, dla których dostęp do szeroko pojętej kultury jest utrudniony. W Polsce działa od 2005 roku w różnych miejscach, ale przede wszystkim tam, gdzie istnieją przeszkody w dostępie do wiedzy.

Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat Polska jest częścią międzynarodowego ruchu. Angażuje się wspólnie z ludźmi i instytucjami w celu znalezienia rozwiązania problemu skrajnego ubóstwa. Podejmuje starania, by z ludzi najuboższych uczynić najważniejszych partnerów w walce z nędzą i w budowaniu świata szanującego godność każdego człowieka.

ATD Czwarty Świat Polska jest również członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

 __________

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia – poznanie ich problemów oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie. „Młodzi w Pałacu” to platforma dialogu o sprawach i przyszłości młodych ludzi.