Menu rozwijane

05 stycznia 2021

Prezydenccy doradcy ds. młodzieży Kinga Duda i Łukasz Rzepecki zaprosili do Pałacu Jakuba Lewandowskiego, nowego przewodniczącego V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki.  

Wśród głównych tematów spotkania, które odbyło się w ramach cyklu Młodzi w Pałacu – wyzwania oświaty w czasie pandemii koronawirusa. Dyskutowano także o planach Rady na najbliższe miesiące, działalności młodzieżowych rad miasta i świadomości klimatycznej wśród dzieci i młodzieży oraz związanymi z tym projektami edukacyjnymi.

________

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem. Szczególnie dotyczy to planowanych zmian i propozycji rozwiązań w tym zakresie.

W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa). Kadencja Rady trwa do 30 września 2021 r.