Menu rozwijane

18 maja 2022

W środę odbyło się kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania dyskutowano o potencjalnych działaniach dla każdego z działów polskiego rolnictwa wobec nadchodzącego kryzysu żywnościowego w świecie oraz o możliwościach zwiększenia produkcji żywności.

W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski, uczestniczyli: Doradcy Prezydenta RP dr Barbara Fedyszak–Radziejowska i Błażej Spychalski, eksperci, a także przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji branżowych.

Gościem spotkania był Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualne informacje w zakresie podejmowanych i planowanych przez resort działań na rzecz wsparcia polskich rolników w skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. W swoim wystąpieniu Minister Kowalczyk zwrócił uwagę, że szansą dla Polski jest produkcja żywności wysokiej jakości, ale także ogólny wzrost produkcji żywności, oczekiwanej na świecie.

W wystąpieniach eksperckich omówiono m.in. aktualną sytuację na rynku zbóż i roślin oleistych oraz uwarunkowania dotyczące rozwoju polskiego sektora mięsnego (na przykładzie producentów drobiu) w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Zwrócono także uwagę na możliwości rozwoju eksportu polskich napojów spirytusowych.

Podczas prezentacji podkreślano potrzebę zwiększenia dynamiki polskiego eksportu rolno–spożywczego oraz konieczność poszerzania rynków zbytu, w tym zwiększania polskiej obecności na już istniejących rynkach różnych państw, a także wsparcia polskich producentów w wejściu na nowe rynki zagraniczne oraz znaczenie strategii narodowego bezpieczeństwa żywnościowego. Istotną część dyskusji poświęcono niezbędnym działaniom, jakie należy podjąć na forum Unii Europejskiej tak z punktu widzenia polskich rolników, jak i szerzej – rolników w całej Europie w zakresie restrykcyjnych przepisów weterynaryjno–sanitarnych, blokujących rozwój produkcji rolnej.

Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju Jan Krzysztof Ardanowski podsumowując spotkanie podkreślił, że dzisiejsze posiedzenie wpłynie na wypracowanie przez Radę rekomendacji w zakresie działań mających na celu zminimalizowanie dolegliwości odczuwanych w polskiej produkcji rolnej w związku z sytuacją na międzynarodowych rynkach rolnych oraz wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa.

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (1)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (2)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (3)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (4)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (5)
Belweder | Briefing prasowy Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju Jana Krzysztofa Ardanowskiego (6)
Belweder | Briefing prasowy Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju Jana Krzysztofa Ardanowskiego (7)
Belweder | Briefing prasowy Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju Jana Krzysztofa Ardanowskiego (8)
Belweder | Briefing prasowy Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju Jana Krzysztofa Ardanowskiego (9)
02__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa_20220518_ER2_3403.jpg
04__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa_20220518_ER2_3410.jpg
05__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa_20220518_ER2_3413.jpg
07__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa_20220518_ER2_3418.jpg
08__KPRP_Rada_ds_Rolnictwa_20220518_ER2_3432.jpg
01_Belweder_Briefing_20220518_KG023058.jpg
02_Belweder_Briefing_20220518_KG012388.jpg
03_Belweder_Briefing_20220518_KG012429.jpg
04_Belweder_Briefing_20220518_KG012465.jpg