Menu rozwijane

19 listopada 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej i członkom NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Odznaczeni zostali:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za aktywność związkową i społeczną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Andrzej Józef DRZYCIMSKI
Roman Jan STEGART

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Jan JAKUBOWSKI
Andrzej LIBERADZKI
Mirosław PIÓREK
Henryk Tadeusz RÓŻAŃSKI
Czesław SZWEDA

za zasługi w działalności związkowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Irena JENDA
Aleksander KOZICKI
Józef RYMSZA
Zbigniew Stanisław SIKORSKI
Leszek Franciszek ŚWIECZKOWSKI
Bogdan Kazimierz TYLOCH
Anna Bogumiła WORONIECKA

pośmiertnie 
Bogumił Julian SOCZYŃSKI

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Krzysztof Zbigniew ADAMCZYK
Stefan GAWROŃSKI

za zasługi dla Niepodległej

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Piotr SZCZUDŁOWSKI
Tadeusz SZCZUDŁOWSKI.

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, które odbyło się w Historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.