Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Odznaczenia wręczył Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyły się jubileuszowe obchody z okazji 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Prezydent RP objął uroczystości honorowym patronatem.
Doradca Prezydenta RP Paweł Mucha na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę bloków gazowo – parowych w Elektrowni Dolna Odra
W dniach 23-24 listopada w Opolu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Colloquium Opole 2021. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Instytut Śląski.
W Gdańsku odbył się XII Konwent Morski, w którym wziął udział Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w IX Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Wydarzenie zorganizowane przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się na Politechnice Warszawskiej.
Łukasz Rzepecki uczestniczył w VI posiedzeniu Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady odbywały się pod hasłem: „Polska – wspólnota małych ojczyzn. Aktywność lokalna i polityka samorządowa z perspektywy młodego pokolenia”.
W Szczecinie miało miejsce uroczyste przekazanie dowodzenia Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód. Po gen. broni Sławomirze Wojciechowskim dowództwo nad Korpusem objął gen. dyw. Jürgen-Joachim von Sandrart.
Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej i członkom NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Aktu dekoracji dokonał doradca Piotr Karczewski.
Łukasz Rzepecki uczestniczył w pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska.
Paweł Czerwiński spotkał się z z Alexandrem Adamem, Doradcą Prezydenta Republiki Francuskiej ds. europejskich. Główny tematem rozmowy była sytuacja na granicy z Białorusią.
W środę w Belwederze odbyło się spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
Doradca Prezydenta RP Paweł Czerwiński uczestniczył w uroczystości otwarcia, po zakończonej modernizacji, Placu Męczenników Warszawskiej Woli.
Łukasz Rzepecki uczestniczył w I spotkaniu roboczym Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej w Polsce. Wydarzenie zostało zorganizowane w warszawskim Pałacu Młodzieży.