Menu rozwijane

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w IX Gali Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”. Wydarzenie zorganizowane przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się na Politechnice Warszawskiej.
Łukasz Rzepecki uczestniczył w VI posiedzeniu Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. Obrady odbywały się pod hasłem: „Polska – wspólnota małych ojczyzn. Aktywność lokalna i polityka samorządowa z perspektywy młodego pokolenia”.
W Szczecinie miało miejsce uroczyste przekazanie dowodzenia Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód. Po gen. broni Sławomirze Wojciechowskim dowództwo nad Korpusem objął gen. dyw. Jürgen-Joachim von Sandrart.
Prezydent Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom opozycji antykomunistycznej i członkom NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Aktu dekoracji dokonał doradca Piotr Karczewski.
Łukasz Rzepecki uczestniczył w pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska.
Paweł Czerwiński spotkał się z z Alexandrem Adamem, Doradcą Prezydenta Republiki Francuskiej ds. europejskich. Główny tematem rozmowy była sytuacja na granicy z Białorusią.
W środę w Belwederze odbyło się spotkanie ekspertów poświęcone koncepcji regulacyjnej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
Doradca Prezydenta RP Paweł Czerwiński uczestniczył w uroczystości otwarcia, po zakończonej modernizacji, Placu Męczenników Warszawskiej Woli.
Łukasz Rzepecki uczestniczył w I spotkaniu roboczym Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej w Polsce. Wydarzenie zostało zorganizowane w warszawskim Pałacu Młodzieży.
W Tarnowskich Górach odbyło się XX Sympozjum Tarnogórskie. W spotkaniu uczestniczyła Doradca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, która odczytała list Prezydenta Andrzeja Dudy.
W Ciechanowie nadano dworcowi kolejowemu imię jednego z Żołnierzy Niezłomnych – por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”. W wydarzeniu wziął udział Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w konferencji „Generacja COVID-19 przyszłość młodych ludzi w Polsce”. Wydarzenie zostało zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W Poznaniu odbyła się konferencja z okazji dwudziestolecia restytucji Fundacji Zakłady Kórnickie. Uroczystość została poprzedzona mszą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej (Ojców Dominikanów).
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie.
Prezydencki doradca Paweł Sałek uczestniczył w organizowanej pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie środowiska leśnego.