Menu rozwijane

25 listopada 2021

25 listopada odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę bloków gazowo – parowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

W uroczystości uczestniczył Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Paweł Mucha, który w imieniu Prezydenta RP odczytał list skierowany przez Głowę Państwa do uczestników i organizatorów uroczystości.

„W świecie XXI wieku doświadczamy doniosłych wyzwań: geopolitycznych, ekologicznych, gospodarczych, społecznych i technologicznych. Wspólnym mianownikiem prowadzącym do rozwiązania tych problemów jest zrównoważony rozwój. Potrzebuje go cała społeczność międzynarodowa i potrzebuje go Polska. Obszarem szczególnie intensywnych wyzwań jest energetyka. Żyjemy w dobie wielkiej transformacji energetycznej. Musimy mieć świadomość, że znacząca pozycja Polski w tych ekonomicznych, ale i cywilizacyjnych przemianach, przesądzi o niezawisłości i bezpieczeństwie naszego kraju, o konkurencyjności i sile naszej gospodarki oraz o przyszłości całej naszej wspólnoty narodowej” – napisał Prezydent Andrzej Duda.