18 kwietnia 2021

W poniedziałek Prezydent Andrzej Duda spotka się z członkami Młodzieżowej Rady Klimatycznej – zapowiedział prezydencki doradca Łukasz Rzepecki. Podkreślił, że Prezydentowi zależy, by przed szczytem klimatycznym przedyskutować kwestie podnoszone w zaplanowanym wystąpieniu głowy państwa.

W przyszłym tygodniu – w czwartek i w piątek – odbędzie się zwołany przez Prezydenta USA Joe Bidena szczyt klimatyczny. Szczyt, ze względu na pandemię, będzie miał charakter wirtualny. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprosił do udziału w nim także polskiego przywódcę.

– Młodzi ludzie są bardzo zaangażowani w walkę ze zmianami klimatycznymi, w związku z tym w poniedziałek o godz. 14.30 odbędzie się spotkanie pana Prezydenta z Młodzieżową Radą Klimatyczną – zapowiedział Łukasz Rzepecki.

Podkreślił, że Prezydentowi zależy, aby przed szczytem klimatycznym przedyskutować także z członkami Rady zagadnienia, które poruszy w swoim wystąpieniu.

Doradca Rzepecki zaznaczył, że jednym z priorytetów Andrzeja Dudy jest współpraca z młodymi ludźmi. – Stąd program konsultacji „Młodzi w Pałacu”, który koordynuję  – dodał.

Może Cię zainteresować Młodzi w Pałacu. Spotkanie z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości Młodzi w Pałacu. O wsparciu rozwoju osobistego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami Młodzi w Pałacu. Wideokonferencja z United Nations Association Poland Młodzi w Pałacu. O budowaniu i kształtowaniu młodego społeczeństwa z Fundacją dla Młodzieży Młodzi w Pałacu. O sytuacji ludzi młodych z niepełnosprawnościami z mistrzynią Kingą Dróżdż

Prezydencki doradca podziękował Młodzieżowej Radzie Klimatycznej „za zaangażowanie i przeprowadzone konsultacje z wieloma organizacjami młodzieżowymi zajmującymi się ochroną klimatu”. – Z całą pewnością będziemy jeszcze bliżej współpracować w przyszłości  – zadeklarował Rzepecki.

Poniedziałkowe spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Młodzieżową Radą Klimatyczną odbędzie się w Pałacu Prezydenckim; z uwagi na pandemię będzie miało formę hybrydową. Uczestniczyć w nim będą: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, prezydencki minister Krzysztof Szczerski, a także doradcy Prezydenta RP – Paweł Sałek i Łukasz Rzepecki.

Obecni w Pałacu Prezydenckim będą również przedstawiciele prezydium Młodzieżowej Rady Klimatycznej: przewodnicząca Rady – Katarzyna Smętek, wiceprzewodniczący Rady – Sylwia Łyskawka oraz Piotr Raczkowski. Pozostali członkowie Rady będą na łączeniu w formie wideokonferencji – poinformował Doradca Rzepecki.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna to organ doradczy i opiniodawczy działający przy ministrze klimatu i środowiska. Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości ministra klimatu i środowiska, w tym propozycji rozwiązań. (PAP)