Menu rozwijane

23 października 2021

W Ciechanowie odbyła się uroczystość nadania dworcowi kolejowemu imienia jednego z Żołnierzy Niezłomnych  por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”, „Adam”.

Wartę honorową wystawiła 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”. Oprawę artystyczną zapewniła orkiestra dęta OSP Ciechanów. Wystąpił także Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Elementem uroczystości była także msza święta w parafii św. Józefa w Ciechanowie.

W wydarzeniu wziął udział Doradca Prezydenta RP Tadeusz Deszkiewicz, który odczytał okolicznościowy list od Prezydenta:

„Żołnierze Niezłomni walczyli o wolną Polskę, walczyli często wbrew nadziei, a jednak w przekonaniu, że tej walki nie można zaprzestać. Walczyli, wiedząc, że niepodległa,  wolna i suwerenna Rzeczpospolita kiedyś się wreszcie odrodzi, a wtedy ofiara ich życia stanie się fundamentem, na którym będziemy mogli budować naszą polską wspólnotę. Porucznik Roman Dziemieszkiewicz jako żarliwy, oddany Polsce patriota i ofiarny żołnierz wziął na siebie ciężar tej walki, dowodząc oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, najpierw jako komendant Powiatu Ostrołęka, a następnie Powiatu Ciechanów. (…) 30 października 1945 roku został zamordowany przez sowieckich żołnierzy w okolicach dworca kolejowego w Ciechanowie.

Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym już upamiętnieniem naszych narodowych bohaterów poprzez nadanie imienia dworcowi kolejowemu. W ten sposób wybitni Polacy zyskują  swoje miejsca na mapie Polski, na mapie sieci kolejowej, która dzięki temu łączy nas nie tylko w sposób dosłowny, umożliwiając przemieszczanie się, ale także w sposób symboliczny, poprzez ślady pamięci rozmieszczone na kolejowych szlakach.”

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

 

fot. Polskie Koleje Państwowe S.A.
fot. Polskie Koleje Państwowe S.A.
fot. Polskie Koleje Państwowe S.A.
o491722129.jpg
o1176774232.jpg
o598716280.jpg