Menu rozwijane

19 listopada 2021

W Szczecinie miało miejsce uroczyste przekazanie dowodzenia Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód. Po gen. broni Sławomirze Wojciechowskim dowództwo nad Korpusem objął gen. dyw. Jürgen-Joachim von Sandrart.

W uroczystości uczestniczył Doradca Prezydenta RP Paweł Mucha, który odczytał okolicznościowy list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.   

„Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem dumny, że to właśnie w naszym kraju umiejscowione jest jedno z bardzo znaczących ogniw struktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, gotowe do przejęcia odpowiedzialności za operacje lądowe NATO na jego wschodniej flance. Powołanie Korpusu w Szczecinie, a następnie wzmacnianie jego zdolności i poszerzanie zakresu zadań stanowi wyraz zaufania, jakie nasi sojusznicy pokładają w Polsce.” – napisał Prezydent Andrzej Duda.