01 września 2021

Uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Malborku, Szymankowie i Tczewie z udziałem Doradcy Prezydenta RP Piotra Karczewskiego

Uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Malborku, Szymankowie i Tczewie z udziałem Doradcy Prezydenta RP Piotra Karczewskiego

Uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Malborku, Szymankowie i Tczewie z udziałem Doradcy Prezydenta RP Piotra Karczewskiego

Uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Malborku, Szymankowie i Tczewie z udziałem Doradcy Prezydenta RP Piotra Karczewskiego

o2032069202.jpg
o930729369.jpg
o28508571.jpg
o1252788605.jpg

Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wydarzenia odbyły się w Malborku, Szymankowie i Tczewie.

Doradca złożył kwiaty przed pomnikiem Celników Polskich w Malborku, pod tablicą na peronie dworca w Szymankowie, przed pomnikiem poświęconym zamordowanym we wrześniu 1939 r. kolejarzom i celnikom oraz przed obeliskiem na skwerze Bohaterów Szymankowa w Tczewie. Odczytał także list skierowany do uczestników uroczystości:

„Data 1 września już na zawsze pozostanie dla Polaków złowrogim symbolem. Jednak obok bólu, tkwiącego w narodowej pamięci, odczuwamy jednocześnie głęboką dumę. Byliśmy pierwszymi, którzy stanowczo i bohatersko stawiali zbrojny opór niemieckiej III Rzeszy, rzucającej wyzwanie wolnemu światu. Nie ugięliśmy się przed przemocą, podjęliśmy walkę w obronie niepodległości. Przez wszystkie lata wojny, od samego początku aż do ostatecznego zwycięstwa. Polacy toczyli bój na wielu frontach w kraju i na obczyźnie „za wolność naszą i waszą”.(…) Tę lekcję bohaterstwa i niezłomności obrazują dramatyczne wydarzenia na przedmieściach Malborka, w Szymankowie i w Tczewie – pierwsze akordy II wojny światowej. Obrona mostów tczewskich to niezwykle chlubna karta wrześniowych zmagań. Dzięki czujności, poświęceniu i męstwu obrońców  nie powiódł się podstęp Niemców, którzy za wszelką cenę chcieli zdobyć strategiczną przeprawę przez Wisłę. Wydarzenia, które się tutaj rozegrały 1 września, są świadectwem, jak bardzo polski naród był zjednoczony i zdeterminowany w walce z wrogiem.”

Przed II wojną światową w Malborku-Kałdowie znajdowało się przejście graniczne, a na bocznicy kolejowej stały wagony, które były tymczasową siedzibą inspektorów celnych po tym, jak w maju 1939 r. spłonęła ich placówka. Polscy urzędnicy celni i kolejowi na stacji w Szymankowie po wybuchu wojny uniemożliwili przejazd niemieckiego pociągu pancernego i przekazali informację o nim polskim żołnierzom, broniącym mostu w Tczewie. Niemieckie bojówki zamordowały w Szymankowie 21 Polaków, głównie celników i kolejarzy. W Tczewie bohaterscy celnicy, urzędnicy skarbowi i kolejarze, zostali zamordowani w akcie zemsty za pomoc jednostce saperów w wypełnianiu żołnierskiego obowiązku.