Menu rozwijane

22 listopada 2021

22 listopada w Gdańsku odbył się XII Konwent Morski, w którym wziął udział Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP, Przewodniczący Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Delegacji rządowej na Konwencie przewodniczył Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Podczas uroczystości wręczone zostały Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Konwent był okazją do podpisania przez pomorskie uczelnie porozumienia intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Prezydent RP skierował list do organizatorów i uczestników XII Konwentu Morskiego w Gdańsku. Napisał w nim m.in.: „Z satysfakcją i uznaniem przyjąłem wiadomość o kolejnym Konwencie Morskim. Cieszę się, iż mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną znów gromadzi się grono wysokich urzędników państwowych, uczonych, ekspertów, społeczników oraz przedstawicieli organizacji, środowisk i grup zawodowych, dla których przedmiotem szczególnej troski jest optymalne wykorzystanie szans i perspektyw rozwoju związanych z szerokim dostępem naszego kraju do Morza Bałtyckiego.”

Może Cię zainteresować List na XII Konwent Morski w Gdańsku Odznaczenia dla członków i przyjaciół Konwentu Morskiego