Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 stycznia 2018

Min. Halina Szymańska na uroczystości otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy

  |   Min. Halina Szymańska na uroczystości otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy (fot. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim) Min. Halina Szymańska na uroczystości otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy (fot. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim)

Minister  Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta RP wzięła udział  w uroczystości otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim, zorganizowanej przez  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło. 

 

Dom jest placówką  dziennego pobytu dla osób  niepełnoprawnych intelektualnie i przewlekle chorych psychicznie  z powiatu kamieńskiego. Głównym celem Środowiskowego Domu  Samopomocy w Kamieniu Pomorskim jest przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekle chorych psychicznie. Dom zajmuje się wsparciem terapeutycznym, edukacyjnym, 

prowadzeniem treningu umiejętności społecznych oraz funkcjonowania w życiu codziennym, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, treningu umiejętnego spędzania czasu wolnego. Prowadzi terapię zajęciową, psychoedukację, terapię ruchową, a także inne formy rehabilitacji wynikające z potrzeb uczestników ŚDS.

 

 

Poleć znajomemu