Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 11 maja 2018

Min. Szczerski w Londynie o polskiej wizji polityki UE

  |   Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie. fot. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie. fot. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie. fot. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie. fot. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski zaprezentował w piątek w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie polską wizję polityki europejskiej, nawołując do głębokiej reformy UE i wzmocnienia państw narodowych.


Minister opowiedział się m.in. za dalszym przekazaniem uprawnień Unii Europejskiej do parlamentów narodowych, a także bronił działań polskiego rządu przed krytyką dotyczącą rządów prawa, wolności mediów i nieprzestrzegania wartości Wspólnoty.


Krzysztof Szczerski prezentował polską wizję polityki europejskiej, używając słowa Europa; rozwijał je jako angielski akronim słów: równość, jedność, wytrzymałość, otwartość, ludzie i gospodarka (equality, unity, resilience, openness, people, economy).


W trakcie wykładu polityk ostrzegał również przed dzieleniem Europy na wschód i zachód. Krytykował m.in. francuskie działania dotyczące pracowników delegowanych i protekcjonizm gospodarczy, sugerując, że może on "zabić rynek europejski i integrację europejską, bo to przywracanie barier, których jest już w sferze europejskiej wiele". 


Minister tłumaczył również przyczyny polskiej opozycji wobec przymusowych kwot uchodźczych, wskazując na pozbawienie uchodźców wolnej woli, jeśli chodzi o wybór kraju osiedlenia, a także na obciążenia wynikające z konfliktu na Ukrainie i związany z tym napływ ponad miliona obywateli tego kraju do Polski.


W rozmowie z polskimi mediami po spotkaniu Krzysztof Szczerski podkreślał, że zaprezentował wizję UE opartą na równości jej członków. - Różnice pomiędzy państwami nie mogą przekładać się na nierówności. To rzecz bardzo istotna, bo dzisiaj niektóre państwa członkowskie (...) korzystając ze swoich przewag np. ekonomicznych czy politycznych próbują budować Europę, która jest skupiona wokół jednego centrum, a nie jedności i równości państw - tłumaczył.


Chatham House to jeden z najbardziej prestiżowych think tanków zajmujących się polityką zagraniczną na świecie, uznawany za centrum europejskiej debaty politycznej. Wśród jego członków są rządy większości państw G20, a także największe korporacje i organizacje charytatywne.
(PAP/KG)

Poleć znajomemu