Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 6 czerwca 2018

Min. Szczerski o wizycie Prezydenta Rumunii: Rozmowy przede wszystkim o bezpieczeństwie

- Czwartkowe rozmowy Prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Rumunii Klausa Iohannisa będą dotyczyły przede wszystkim polityki bezpieczeństwa w naszym regionie oraz koordynacji działań przed lipcowym szczytem NATO w Brukseli – zapowiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP.

 

Wizyta Prezydenta Rumunii w Warszawie jest ściśle związana z piątkowym spotkaniem Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego Polska i Rumunia są współgospodarzami. Bukaresztańska dziewiątka to kraje wschodniej flanki NATO: Polska, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry, Czechy i Bułgaria.

 

- Tradycją jest, że przed tym spotkaniem, którego współgospodarzami są Prezydenci Polski i Rumunii, głowy tych państw spotykają się najpierw na dwustronne rozmowy. Tak było poprzednio w Bukareszcie, tak jest teraz w Warszawie - powiedział Krzysztof Szczerski.

 

Jak mówił,  rozmowy Prezydentów Dudy i Iohannisa będą dotyczyły przede wszystkim polityki bezpieczeństwa w naszym regionie, koordynacji działań przed lipcowym szczytem NATO w Brukseli. - Chcemy, żeby głos całego regionu był na tym szczycie bardzo silny. Do tego potrzebna jest intensywna wymiana opinii, współpraca i omówienie planów krajów tego regionu - podkreślił minister Szczerski.

 

Dodał, że Prezydenci omówią zagrożenia wynikające z napięć, które w naszym regionie są niestety dość silnie obecne. Zaznaczył, że kraje wschodniej flanki NATO sąsiadują z krajami, gdzie mają miejsce „zamrożone konflikty”, jak na przykład w Mołdawii i w Gruzji, a także konflikty otwarte, jak ten we wschodniej Ukrainie.

 

- Także działania Rosji, która w tym regionie nie tylko urządza manewry, ale też buduje potencjał ofensywny, muszą spotkać się z obronną odpowiedzią naszych krajów. Kluczową rolę odgrywa tutaj współpraca wojskowa oraz współpraca w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa między Polską a Rumunią - podkreślił minister.

 

Zaznaczył, że Prezydenci omówią także sytuację ekonomiczną w Europie oraz współpracę w ramach krajów Inicjatywy Trójmorza, której szczyt odbędzie się jesienią w Bukareszcie. - Prezydent Iohannis będzie gospodarzem tego szczytu, a więc w rozmowach na pewno pojawi się kwestia przygotowań do niego. Chcemy, by dał on silny sygnał współpracy regionalnej w sferze ekonomicznej, szczególnie w kontekście obecnej dyskusji w UE na temat przyszłego budżetu - powiedział Krzysztof Szczerski.

 

Wskazał, że Europa Środkowo-Wschodnia ma dwa ważne przesłania dla UE. Pierwsze z nich brzmi - mówił - że NATO i relacje transatlantyckie są filarem bezpieczeństwa całej Europy, „a wschodnia flanka NATO jest obszarem, w którym to bezpieczeństwo całego świata transatlantyckiego będzie się rozgrywało w najbliższym czasie”.

 

- Drugie przesłanie dotyczy z kolei polityki europejskiej. Chcemy, żeby Europa była Europą spójności, która będzie rozwijała się w sposób harmonijny, zrównoważony, i która w związku z tym utrzyma w swoim budżecie polityki, które jednoczą Europę, a takimi są Wspólna Polityka Rolna i Polityka Spójności - powiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP.

 

W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie Bukaresztańskiej Dziewiątki, w którym udział wezmą przedstawiciele państw wschodniej flanki NATO: Polski, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz Czech.

 

W listopadzie 2015 roku w Bukareszcie państwa te podpisały wspólną deklarację, w której oświadczyły, że połączą wysiłki na rzecz zapewnienia, tam, gdzie to konieczne, „silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej” NATO w regionie. (PAP/WP)

Poleć znajomemu