Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 lipca 2018

Minister Paweł Mucha spotkał się z Minister Elżbietą Rafalską

  |   W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Ministra Pawła Muchy z Elżbietą Rafalską, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Ministra Pawła Muchy z Elżbietą Rafalską, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Ministra Pawła Muchy z Elżbietą Rafalską, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Ministra Pawła Muchy z Elżbietą Rafalską, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Ministra Pawła Muchy z Elżbietą Rafalską, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W czwartek 5 lipca 2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Ministra Pawła Muchy z Elżbietą Rafalską, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaprezentowano na nim propozycje głównych rozwiązań w ramach przygotowywanej prezydenckiej inicjatywy legislacyjnej, która będzie umożliwiała fakultatywne tworzenie centrów usług społecznych (CUS) na poziomie gminnym i ponadgminnym. Koncepcję powstawania i funkcjonowania CUS przedstawił dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP i Koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina w Narodowej Radzie Rozwoju, w której to sekcji koncepcja została przygotowana.

 

CUS poprzez integrację usług społecznych sprzyjać będzie programowaniu prorodzinnie zorientowanej lokalnej polityki społecznej. Powoływanie CUS poszerzy dostępność usług społecznych dla ogółu mieszkańców, zmieniając dotychczasową sytuację, kiedy usługi takie są oferowane w sposób selektywny,  przede wszystkim klientom systemu pomocy społecznej.

 

W trakcie spotkania przeprowadzono dyskusję,  w której aktywny udział – oprócz Pani Minister Elżbiety Rafalskiej – wzięli także: Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz inni przedstawiciele Ministerstwa. Zgłoszone uwagi i wypracowane propozycje kierunkowe posłużą w dalszych pracach ekspertów Narodowej Rady Rozwoju i Kancelarii Prezydenta RP nad projektem.

Poleć znajomemu