Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 3 sierpnia 2018

„W polskim systemie prawnym nie ma żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy”

  |   Briefing prasowy ministra Pawła Muchy i ministra Krzysztofa Łapińskiego Briefing prasowy ministra Pawła Muchy i ministra Krzysztofa Łapińskiego - Postanowienie SN zostało wydane bez podstawy prawnej i nie odpowiada polskiemu prawu - powiedział minister Prezydenta Paweł Mucha. - Postanowienie SN zostało wydane bez podstawy prawnej i nie odpowiada polskiemu prawu - powiedział minister Prezydenta Paweł Mucha. Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha

Postanowienie Sądu Najwyższego z czwartku zostało wydane bez podstawy prawnej; w polskim systemie prawnym nie ma żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy - powiedział w piątek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

 

Sąd Najwyższy zwrócił się w czwartek do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN postanowił też zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

 

- W moim przekonaniu, jeśli chodzi o komunikaty SN, postanowienie jest działaniem podejmowanym w celu obejścia prawa, ale bez podania i wskazania podstawy prawnej, która w polskim systemie prawnym nie występuje - powiedział podczas briefingu prasowego przed Pałacem Prezydenckim minister Mucha. Zobacz także: Stanowisko Kancelarii Prezydenta RP ws. postanowienia SN

 

- Na podstawie przepisu, który jest przepisem kodeksu postępowania cywilnego, ustawy z roku 1964 r. - takiego przepisu, który stanowi podstawę zabezpieczenia, próbuje się wyprowadzać tego rodzaju argumentację, która jest zupełnie niewłaściwa dla kwestii związanych z zadawanymi w trybie pytań prejudycjalnych dla TSUE kwestiami - dodał.

 

Zdaniem ministra Muchy, nie można na podstawie kodeksu postępowania cywilnego i art. 755 podjąć takiego postanowienia. - Nie ma w polskim systemie prawnym żadnego zawieszenia stosowania przepisów ustawy, a przywołane - w treści postanowienia Sądu Najwyższego, w wypowiedziach przedstawicieli SN i także w komunikatach prasowych - przepisy nie dają tego rodzaju podstawy, żebyśmy mogli mówić o jakimkolwiek zawieszeniu stosowania przepisów - podkreślił Paweł Mucha.

 

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta podkreślił, że rzekome zawieszenie przez Sąd Najwyższy stosowania przepisów ustawy jest po prostu niedorzecznością, ponieważ nie ma takiego trybu.

Paweł Mucha zwrócił uwagę, że ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie, więc jej przepisy trzeba stosować. Przypomniał jednocześnie, że na temat ustawy o SN nie wypowiadał się i nie zakwestionował jej Trybunał Konstytucyjny.

 

- Ustawa jest elementem obowiązującego w Polsce systemu prawnego i Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, tak samo jak KRS, tak samo jak wszystkie podmioty stosują w Polsce prawo i to jest sytuacja związana z ogólnym porządkiem prawnym, który w Rzeczypospolitej panuje - zaznaczył prezydencki minister.

 

 

Podczas briefingu minister Mucha wskazał, że Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu, decydując się na zawieszenie stosowania trzech przepisów ustawy o SN, oparł się o rozpoznawanie przez sąd jednostkowej sprawy, która dotyczyła odwołania od decyzji ZUS o ustalenie obowiązku ubezpieczenia.

 

- W tym wypadku wszystko jest dokonywane niezgodnie ze wskazanymi przepisami i instytucją, jaką jest zabezpieczenie, i niezgodnie z art 755 k.p.c. Taką rzeczą fundamentalną, którą zna każdy student prawa, będzie także to, że instytucja zabezpieczenia będzie się odnosić bezpośrednio do stron postępowania, żadną miarą na gruncie rozpoznawania takiej jednostkowej sprawy, nie można tworzyć jakiegoś ogólnego wezwania - oświadczył wiceszef Kancelarii Prezydenta.

 

- Absurdem zupełnym jest kierowanie takiego wezwania do Prezydenta RP czy Krajowej Rady Sądownictwa, żeby z uwagi na kierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania miało dojść do zawieszenia stosowania w Polsce prawa - dodał. Zobacz także: Oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP

 

Minister Paweł Mucha podkreślił, że w Polsce mamy system prawny zbudowany w oparciu o Konstytucję RP. - Oczywiście ten system także uwzględnia kwestie związane z naszymi zobowiązaniami, związanymi z członkostwem w UE, ale taka instytucja po prostu w polskim prawie nie występuje - żeby rozpoznając konkretną sprawę można było sformułować na gruncie postanowienia Sądu Najwyższego tego rodzaju rozstrzygnięcie, które będzie miało jakiekolwiek zastosowanie ogólne - powiedział.

 

- Konstytucja nie przyznaje żadnemu z organów w polskim systemie prawnym tego rodzaju uprawnienia, które by pozwalało domagać się zakwestionowania stosowania określonych przepisów. W szczególności nie może to być kierowane do Prezydenta RP, KRS i nie może być wywodzone w oparciu o instytucję zawieszenia postępowania, taka instytucja nie występuje - podkreślił minister Mucha. 

 

Minister Mucha był pytany na briefingu prasowym, czego Prezydent Andrzej Duda spodziewa się po odpowiedzi TSUE na pytania Sądu Najwyższego i jaki to może mieć wpływ na rzeczywistość prawną w Polsce.

 

- W moim przekonaniu nie ma żadnej doniosłości w tych pytaniach prejudycjalnych (...) uważam, że w ogóle te pytania zostały sformułowane nieprawidłowo, jeżeli chodzi o zakres tej konkretnej sprawy i nijak się mają do przedmiotu postępowania w tej sprawie - powiedział Paweł Mucha. Zobacz także: Łapiński: nowela Kodeksu dot. wyborów do PE jest analizowana; decyzja w ciągu 2 tygodni

 

- Nie chcę uprzedzać tego, co powinien w tej sprawie zrobić Trybunał Sprawiedliwości UE, my wypowiadamy swój pogląd i te rzeczy bardzo wyraźnie rozgraniczamy. Nikt w Polsce nie kwestionuje możliwości zwracania się przez sądy na podstawie traktatu o funkcjonowaniu UE z pytaniem prejudycjalnym do TSUE, natomiast jest absurdem, jest niedorzecznością tego rodzaju postanowienie, jak ten punkt trzeci w zakresie zawieszenia stosowania ustawy. Polskie prawo nie zna takiej instytucji i nijak ma się do tego TSUE - powiedział prezydencki minister. (PAP/MK)

Poleć znajomemu