Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 7 sierpnia 2018

Min. Soloch: Trzeci rok prezydentury Andrzeja Dudy historyczny, jeżeli chodzi o spotkania z wojskiem

- W trzecim roku prezydentury Andrzej Duda był historycznie aktywny, jeżeli chodzi o spotkania z wojskiem - ocenił szef BBN Paweł Soloch. Według niego Prezydent mocno angażował się też w kwestie współpracy z sojusznikami oraz prace nad zmianami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych.

 

Paweł Soloch ocenił, że trzeci rok obecnej prezydentury odznaczał się szczególną aktywnością Andrzeja Dudy w sprawach bezpieczeństwa. - Zarówno jeżeli chodzi o współpracę z sojusznikami, jak i przygotowanie zmian organizacyjnych w Siłach Zbrojnych - podkreślił. Zobacz także: Szef BBN o wizycie Prezydenta w Australii


Zwrócił ponadto uwagę na częstotliwość spotkań Prezydenta z wojskiem, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Pod tym względem, w ocenie szefa BBN, Andrzej Duda był w ostatnim czasie "wręcz historycznie" aktywny.


- Andrzej Duda był pierwszym prezydentem, który w ciągu niecałych sześciu miesięcy odwiedził aż trzy polskie kontyngenty wojskowe – w Afganistanie, Kuwejcie oraz na Łotwie - wymieniał Paweł Soloch. Jego zdaniem świadczy to o roli, jaką Prezydent przykłada do budowania pozycji Polski jako państwa mającego globalną perspektywę bezpieczeństwa oraz aktywnie wspierającego sojuszników – zarówno na południu, jak i na wschodniej flance NATO.


Szef BBN dodał też, że celem tych wizyt, oprócz rozmów z sojusznikami, było docenienie polskich żołnierzy, którzy - jak powiedział - realizują polskie interesy w niebezpiecznych rejonach świata.


Przypomniał ponadto, że w ciągu ostatniego roku Prezydent złożył też wizyty we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych. - Czterokrotnie wizytował żołnierzy Wojsk Lądowych (na ćwiczeniach Dragon-17 w Drawsku Pomorskim oraz ćwiczeniach w Nowej Dębie, w PKW Afganistan spotkał się z żołnierzami 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz w PKW Łotwa z żołnierzami 9. Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa). Dwukrotnie spotykał się z żołnierzami Wojsk Specjalnych - w jednostce GROM oraz w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie. W czerwcu złożył wizytę w Marynarce Wojennej RP w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Z pilotami Sił Powietrznych z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Łasku spotkał się w Kuwejcie, natomiast z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowej Dębie. Prezydent odbył też spotkania w Sztabie Generalnym, Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwie Garnizonu Warszawa - wymieniał szef BBN.


Zaznaczył, że spotkania te pozwoliły Prezydentowi poznać potrzeby oraz bieżące problemy polskiej armii. Była to też okazja - jak wskazał - do rozmów na temat przeprowadzanej reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, współdziałania wojsk operacyjnych z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz dalszego zacieśniania współpracy z siłami Paktu Północnoatlantyckiego.


Minister Soloch wskazał też, że reforma systemu dowodzenia i kierowania armią była jednym z postulatów Prezydenta już w kampanii wyborczej. Podkreślił, że projekt w tej sprawie, który w połowie lipca trafił do Sejmu, zakładający przede wszystkim wskazanie Szefa Sztabu Generalnego WP jako „pierwszego żołnierza”, został przygotowany w ścisłej współpracy z MON.


Szef BBN zwrócił ponadto uwagę, że w trzecim roku prezydentury Andrzeja Dudy polityka bezpieczeństwa stanowiła ważny element aktywności zagranicznej głowy państwa. Przypomniał w tym kontekście lipcowy szczyt NATO w Brukseli, prace w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w związku z objęciem w niej przez Polskę niestałego członkostwa, a także kolejne spotkanie przywódców tzw. bukaresztańskiej dziewiątki, czyli Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.


Paweł Soloch wskazał, że odbyło się ono na zaproszenie Andrzeja Dudy w przededniu lipcowego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego. - Przywódcy uzgodnili wtedy wspólne stanowisko wobec zagrożeń zarówno ze wschodu jak i z południa NATO, co było istotnym wkładem w zbudowanie przekazu całego Sojuszu na szczycie w Brukseli, m.in. dotyczącego Rosji - podkreślił.


W ocenie ministra podczas lipcowego szczytu Polska umocniła swoją pozycję w Sojuszu, czego wyrazem jest wzmocnienie relacji z USA. - Podjęte zostały również decyzje wzmacniające bezpieczeństwo wschodniej flanki. Na szczycie ważne było również spotkanie z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, szczególnie wobec nierozwiązanych kwestii w relacjach polsko-ukraińskich - zaznaczył szef BBN.


Przypomniał też, że Andrzej Duda jako pierwszy polski prezydent poprowadził debatę na forum Narodów Zjednoczonych, poświęconą roli prawa w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dodał, że w ONZ Prezydent poparł też koncepcję wysłania sił pokojowych na wschodnią Ukrainę.


Szef BBN wskazał ponadto, że Andrzej Duda zrealizował swój postulat zwiększenia wydatków na obronność do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r. oraz zwiększenia maksymalnej liczebności Sił Zbrojnych do 200 tys. Ustawa w tej sprawie została podpisana w październiku ub. r. (PAP/AW)

Poleć znajomemu