Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 października 2018

Minister Dera na konferencji z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Sytuacja Kościołów chrześcijańskich w bloku sowieckim od instalacji reżimu do wyboru Jana Pawła II była tematem pierwszej sesji międzynarodowej  konferencji w Krakowie, w której wziął udział prezydencki minister Andrzej Dera. W dniach 9 – 10 października Konferencja obraduje na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie przeniesie się na Węgry.

 

W 40.rocznicę rozpoczęcia historycznego pontyfikatu Jana Pawła II  polski Instytut Pamięci Narodowej i węgierski Komitet Pamięci Narodowej zorganizował w Krakowie i Budapeszcie międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną  „Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego”. W konferencji biorą udział historycy z kilku krajów dawnego bloku sowieckiego: Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Niemiec, Polski, ale są również badacze ze Stanów Zjednoczonych. Głównym tematem obrad jest sytuacja kościołów chrześcijańskich w dyktaturach komunistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Jana Pawła II. 

 

Zobacz także: List Prezydenta na międzynarodową konferencję naukową „Papież zza żelaznej kurtyny” „Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować organizatorom niezwykłego wydarzenia, jakim jest ta konferencja. Niezwykłego, gdyż poświęconego jednej z najwybitniejszych postaci XX wieku, oraz, z racji swojej formuły, będącego wymownym znakiem wielowiekowej, wypróbowanej przyjaźni polsko-węgierskiej – również dzisiaj dobrze służącej obu naszym narodom oraz rozwojowi Europy jako wspólnoty wolnych państw wolnych narodów” - napisał Prezydent w liście skierowanym do uczestników wydarzenia. 

 

„Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża i jego podróż apostolska do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku wywołały w Polsce olbrzymią erupcję nowej nadziei oraz energii społecznej, która wkrótce znalazła ujście w wielomilionowym, niezależnym ruchu społecznym Solidarność” - przypomniał Andrzej Duda. 

 

Poleć znajomemu