Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 10 października 2018

Minister Mucha: Przywracamy fundamenty zaufania do wymiaru sprawiedliwości

  |   Prezydenccy ministrowie Paweł Mucha i Błażej Spychalski podczas briefingu prasowego w Pałacu Prezydenckim Briefing prasowy w Pałacu Prezydenckim Briefing prasowy w Pałacu Prezydenckim

Na gruncie art. 179 Konstytucji RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydent Andrzej Duda powołał sędziów, którzy będą zasiadać w składach Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. W ten sposób zrealizował się kolejny, bardzo dla nas ważny etap reformy sądownictwa – poinformował na konferencji prasowej Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha.  

 

Zobacz także: Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego Prezydent wręczył nominacje sędziowskie Minister przypomniał, że prezydencka ustawa z 8 grudnia 2017 r. zakładała powołanie dwóch nowych izb SN: Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. We wrześniu br. Prezydent powołał sędziów Izby Dyscyplinarnej, teraz wręczył akty powołania 19 osobom do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. – To przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości. To przywracanie tych funkcji, które SN powinien sprawować. To jest narzędzie, które ma zapewnić nadzwyczajną kontrolę prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego – wyjaśnił Paweł Mucha.

 

Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatrywać będą m.in. skargi nadzwyczajne. To nowa instytucja prawna wprowadzona do polskiego systemu prawnego dzięki prezydenckiej inicjatywie. – To nadzwyczajny środek odwoławczy, służący usuwaniu wadliwych orzeczeń, której wcześniej, na gruncie obowiązującego prawa były niekwestionowane, co do których nie przysługiwał żaden środek zaskarżenia i które w żaden sposób, mimo oczywistej wadliwości, nie mogły być z systemu usunięte – przypomniał minister. Dodał, że dzięki dzisiejszym nominacjom nowe rozwiązania będą mogły funkcjonować, zwłaszcza, że w SN już czekają pierwsze skargi nadzwyczajne złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. 

 

– Prezydent mówił wyraźnie, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest dokonywana w interesie publicznym i dokonał powołań do Sądu Najwyższego, kierując się tym właśnie interesem. Nie ulega wątpliwości, że aktywność Prezydenta w tym zakresie jest umocowana konstytucyjnie i ustawowo – podkreślił Paweł Mucha.

 

Poleć znajomemu