Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 10 października 2018

Prezydent weźmie udział w spotkaniu Prezydentów V4 na Słowacji

Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej. Październik 2017.

Prezydent Andrzej Duda w czwartek i piątek będzie uczestniczył w Spotkaniu Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji. Tematami szczytu będą m.in. wyzwania stojące przed Europą, odpowiedzialna polityka społeczna oraz postęp technologiczny.

 

Obok Prezydenta Andrzeja Dudy w szczycie uczestniczyć będą Prezydenci: Węgier Janos Ader, Czech Milosz Zeman oraz Słowacji Andrej Kiska. Przywódcy wezmą udział w panelach dyskusyjnych, które będą poświęcone tematyce współczesnych wyzwań stojących przed Europą, odpowiedzialnej polityce społecznej wspierającej grupy społecznie wrażliwe oraz postępowi technologicznemu. PROGRAM PRASOWY >>>

 

- Prezydent Andrzej Duda w panelach dyskusyjnych będzie zwracał uwagę m.in. na rosnący potencjał gospodarczy i polityczny Europy Środkowej. Współpraca regionalna jest bowiem obecnie ważnym ogniwem działań prowadzących do budowania jedności i solidarności całej UE - powiedział Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski.

 

Jak zauważył, Polska, Słowacja, Czechy i Węgry są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek w Unii. - Polska i nasz region mają do zaproponowania Europie wiele efektywnych rozwiązań w tym obszarze. Potrafimy łączyć politykę rozwoju gospodarczego z realizowaniem społecznych obowiązków państwa. Takie programy jak 500+ skutecznie wspierają spójność społeczną, a inicjatywy jak Trójmorze działają na rzecz spójności infrastrukturalnej całej Unii. Jesteśmy w Europie przykładem polityki odpowiedzialnej, troszczącej się o bezpieczeństwo obywateli i realizującej ich oczekiwania - ocenił minister Szczerski. Zapowiedział, że podczas szczytu prezydenci państw wyszehradzkich będą omawiali plany polityczne w obszarze polityki gospodarczej i społecznej na najbliższe lata.

 

Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego Europa znajduje się teraz w szczególnym punkcie rozwoju. Decydują o tym - jak mówił - m.in. zbliżający się termin Brexitu oraz negocjacje nad przyszłym budżetem UE. - Prezydenci omówią stanowiska m.in. w zakresie polityki budżetowej i energetycznej UE. Prezydent Andrzej Duda zwróci uwagę także na kwestie związane z tożsamością Europy i jej potencjalnym wpływem na przyszłość całego projektu europejskiego. Tematyka ta znajdzie się w centrum prezydenckich rozmów na Słowacji  — podkreślił prezydencki minister.

 

Ponadto, jak poinformował Krzysztof Szczerski, Prezydent będzie rozmawiał o najważniejszych sposobach prowadzenia odpowiedzialnej polityki społecznej, która uwzględnia rozwój technologiczny i związane z nim zmiany na rynku pracy. - Musimy być świadomi potencjału, ale i konsekwencji społecznych wynikających z rosnącej innowacyjności gospodarek i potrzeby konkurencyjności. Odpowiedzią polityków powinno tu być m.in. poprawianie poziomu funkcjonowania instytucji państwowych i rozwój kompetencji poprzez efektywny system edukacji  – dodał minister.

 

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. V4 stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. prezydencję w Grupie sprawuje Słowacja.(PAP/KG)

Poleć znajomemu