Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 6 grudnia 2018

Minister Dera: Dotychczasowe rekompensaty nie objęły wszystkich zesłańców

Zobacz także: Prezydencki projekt o świadczeniu pieniężnym dla Sybiraków Wszystkie kluby parlamentarne były za skierowaniem do dalszych prac projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla zesłanych do ZSRR. Przewiduje on przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 200 zł za każdy pełny miesiąc podlegania represjom w latach 1939-56.


Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-56 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jest inicjatywą Prezydenta  Andrzeja Dudy.


- Corocznie 17 września obchodzony jest Dzień Sybiraka. W tym dniu w 2019 r. przypada 80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Jednym ze szczególnym instrumentów okupacyjnych władz sowieckich były masowe wywózki Polaków w głąb ZSRR, przeważnie na Syberię. Miały one dwa podstawowe cele - eksterminację polskich elit politycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz czystki etniczne. Deportacje zapoczątkowały gehennę kilkuset tysięcy polskich obywateli, którzy znaleźli się na nieludzkiej ziemi - mówił w czwartek Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera.


Jak zaznaczył, do tej pory nie została jeszcze rozwiązana kwestia odszkodowań dla Polaków przebywających w latach 1939-56 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. - Dotychczasowe rekompensaty udzielane przez państwo polskie z tytułu prześladowań doznanych ze strony okupantów nie objęły wszystkich zesłańców - zaakcentował.

 

- Celem wniesionego przez Prezydenta projektu ustawy jest zniwelowanie nierówności i umożliwienie zaspokojenia słusznych roszczeń polskich obywateli przebywających w latach 1939-56 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia. Z tą ideą jako pierwszy wystąpił śp. Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński w 2009 r. Taką też inicjatywę złożyła w Sejmie grupa posłów PiS w 2013 r. - przypomniał minister Dera.

 

Projekt ustawy, jak wyjaśnił, opiera się na tych rozwiązaniach. - Jest też odpowiedzią na liczne postulaty otrzymywane przez pana prezydenta ze środowiska Sybiraków. Rozwiązania w nim zawarte były konsultowane z szefem Urzędu ds. Kombatantów. Proponowana ustawa przewiduje przyznanie świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu pobytu na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Projekt ustawy określa zasady przyznawania świadczenia pieniężnego, w tym krąg osób uprawnionych do jego otrzymania, wysokość i tryb przyznawania - relacjonował Sekretarz Stanu.

 

Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

(PAP/KG)

Poleć znajomemu