Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 17 stycznia 2019

Dyplomatyczne Otwarcie Roku z udziałem ministra Krzysztofa Szczerskiego

  |   Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce Dyplomatyczne Otwarcie Roku - organizowane przez KIG doroczne, uroczyste spotkanie noworoczne z ambasadorami akredytowanymi w Polsce

Szef prezydenckiego gabinetu wziął udział w organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą dorocznym uroczystym spotkaniu noworocznym z ambasadorami akredytowanymi w Polsce.

 

Podczas wydarzenia minister Krzysztof Szczerski podsumował zagraniczną aktywność Prezydenta w 2018 r., w tym działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej. Jako szczególnie istotne wymienił efekty Szczytu Państw Trójmorza oraz owoce wizyty polskiego Prezydenta w USA, której następstwem było podpisanie dwóch długoterminowych umów na dostawę LNG ze Stanów Zjednoczonych. 

 

Do prezydenckich celów dyplomatycznych na 2019 r. minister zaliczył nowe misje gospodarcze oraz zachęcanie placówek zagranicznych w Polsce do organizowania forum biznesowych. Przypomniał również, że polskie państwo jest i będzie gwarancją przejrzystości, transparentności i sprawiedliwego traktowania wszystkich zagranicznych inwestorów w naszym kraju.

 

W Dyplomatycznym Otwarciu Roku uczestniczyło ponad 400 gości, w tym ponad 100 zagranicznych dyplomatów. Wydarzenie było okazją do rozmów polskich przedsiębiorców, polityków i  ekspertów z dyplomatami o prognozach i szansach gospodarczych dla Polski, Europy i świata. 

Poleć znajomemu