Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 lutego 2019

Prezydenccy ministrowie na obchodach jubileuszu 100. rocznicy powstania Najwyższej Izby Kontroli

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyły się dziś uroczystości z okazji stulecia niezależnej kontroli państwowej. Wzięli w nich udział minister Halina Szymańska, Szef KPRP oraz minister Andrzej Dera. 
 
Pani minister w imieniu Prezydenta wręczyła odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności  na rzecz umacniania praworządności oraz w działaniach z zakresu kontroli państwowej. Odczytała także słowa listu Andrzeja Dudy skierowane do uczestników jubileuszu. 
 

Zobacz także: List Prezydenta z okazji stulecia niezależnej kontroli państwowej „Najwyższa Izba Kontroli jest niemal rówieśniczką odrodzonej przed stu laty niepodległej Rzeczypospolitej. Początki tej instytucji biorą swoje źródło od dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku. Było to z jednej strony nawiązanie do cennych tradycji ustrojowych, sięgających wcześniejszych wieków – z drugiej zaś mądre wypełnienie zadań wiążących z nowocześnie pojmowaną państwowością” – przypomniał Prezydent. 

 

„Pragnę złożyć wyrazy wielkiego uznania wszystkim pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, którzy swoim codziennym wysiłkiem dbają, aby środki publiczne spożytkowane były jak najracjonalniej i najbardziej celowo, zgodnie z zasadami legalności, gospodarności i rzetelności. Państwa służba ma ogromne znaczenie dla pomyślności Polski i Polaków” – podkreślił.

 

 
Poleć znajomemu