Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 25 lutego 2019

Minister Andrzej Dera na III Kongresie Kuratorskim

Pod hasłem „Polska kuratela sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość” rozpoczął się w Poznaniu III Kongres Kuratorski inaugurujący obchody jubileuszu 100-lecia kurateli sądowej. Prezydenta reprezentował podczas wydarzenia minister Andrzej Dera.
 
Zobacz także: List Prezydenta do uczestników III Kongresu Kuratorskiego w Poznaniu „Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku o ustanowieniu sądów dla nieletnich oraz urzędu opiekuna sądowego wpisał się w szereg rozwiązań prawnych, które postawiły II Rzeczpospolitą w światowej czołówce pod względem nowoczesnych, prospołecznych, a przy tym funkcjonalnych rozwiązań ustrojowych i prawnych” – przypomniał Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników kongresu. 
 
„Działając w szczególnie trudnych warunkach, ryzykując zdrowiem, a nawet życiem, kuratorzy sądowi pełnią niezastąpioną służbę na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ochrony praw dziecka i rodziny. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli składam Państwu jubileuszowe gratulacje, serdeczne podziękowania za codzienny trud oraz wyrazy najwyższego uznania dla profesjonalizmu i zaangażowania, z jakimi wypełniają Państwo swoje obowiązki” - napisał Andrzej Duda. 
 
 (fot. Paweł Woźny) 
 

(fot.Tomasz Kazirodek)

 
W Poznaniu dyskutowano dziś o wyzwaniach stojących przed kuratorami sądowymi, zagrożeniach, z którymi się na co dzień stykają, potencjale Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce oraz społeczno-prawno-kulturowych uwarunkowaniach pracy kuratora. III Kongres Kuratorski zakończy się 26 lutego 2019 roku. 
Poleć znajomemu