Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 23 lutego 2019

Minister Mucha na III Ogólnopolskim Forum Samorządów

Fot. Monika Konopka   |   Minister Paweł Mucha podczas III Ogólnopolskiego Forum Samorządowego w Jasionce [Fot. Monika Konopka] Minister Paweł Mucha podczas III Ogólnopolskiego Forum Samorządowego w Jasionce [Fot. Monika Konopka] Minister Paweł Mucha podczas III Ogólnopolskiego Forum Samorządowego w Jasionce [Fot. Monika Konopka] III Ogólnopolskie Forum Samorządowe w Jasionce [Fot. Rozalia Mazur]

W Jasionce k. Rzeszowa odbyło się 23 lutego 2019 r. III Ogólnopolskie Forum Samorządów, w którym wziął udział Paweł Mucha, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz prof. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP. Uczestnikami byli samorządowcy, parlamentarzyści, politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i eksperci. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego. Współorganizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

 

Głównym tematem III Ogólnopolskiego Forum Samorządów była perspektywa finansowa UE po roku 2020, która będzie niezwykle ważnym elementem wspierającym rozwój polskich samorządów. W ramach Forum rozmawiano m.in. o tym, jak przygotować się do nowej perspektywy finansowej oraz jak samorządy mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości. Wartością dodaną była dyskusja o programie „Dostępność plus”, który staje się kolejną szansą rozwojową dla wspólnot samorządowych.

 

Do uczestników Forum był skierowany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który odczytał Minister Mucha. W liście tym Prezydent RP wskazał, że „Dwie wielkie reformy – samorządowa, przeprowadzona w roku 1990 oraz ustrojowa z roku 1999 – przyniosły ze sobą jedną z najważniejszych zmian systemowych i są jednym z największych sukcesów Polski w ostatnim trzydziestoleciu.” Andrzej Duda napisał także do przedstawicieli samorządów lokalnych, że jest „głęboko przekonany, że samorządność jest jedną z największych wartości społecznych, bez której sukces Polski w Europie i w świecie byłby o wiele trudniejszy, jeżeli w ogóle możliwy”.

 

Podkreślił ponadto, że jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej często spotyka się z przedstawicielami wspólnot samorządowych. „Owocem tych spotkań są podejmowane przeze mnie inicjatywy, w tym inicjatywy ustawodawcze. Jedną z nich jest projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, który skierowałem do Marszałka Sejmu w listopadzie ubiegłego roku. Centra zapewnią bardziej powszechny dostęp do usług społecznych, rozumianych nie tylko jako pomoc społeczna dla najsłabszych, ale jako zespół działań służących zaspokojeniu potrzeb społecznych ogółu mieszkańców – członków wspólnot terytorialnych oraz wzmacnianiu spójności społecznej.”

 

Uczestnicy Forum wzięli udział w dwóch panelach tematycznych. W jednym z nich, prezentującym program „Dostępność Plus”, wziął udział dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, który w swoich wypowiedziach wskazał na Centra Usług Społecznych, mogące stać się użytecznymi instrumentami w znacznym stopniu wspierającymi realizację programu „Dostępność Plus”.

Poleć znajomemu