Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 2 marca 2019

Europejskie Forum Rolnicze z udziałem minister Haliny Szymańskiej

W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy Szef KPRP minister Halina Szymańska wzięła udział w dwudniowym Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce k. Rzeszowa. 

 

Zobacz także: List Prezydenta do uczestników Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa „Rolnictwo – tak w wymiarze polskiej gospodarki, jak i w skali całej Unii Europejskiej – jest i zawsze będzie bardzo ważną siłą rozwojową. Nigdy nie wolno zapominać, jak istotna dla utrwalania podstaw stabilnego wzrostu jest strategiczna kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, a także potencjał społeczny, ekonomiczny i kulturowy reprezentowany przez mieszkańców wsi. Budzi moje uznanie, że świadomi wagi tych wyzwań chcą Państwo razem patrzeć w przyszłość, zastanawiając się nad kształtowaniem Wspólnej Polityki Rolnej UE w nowej perspektywie budżetowej” - podkreślił Andrzej Duda w liście odczytanym przez panią minister. 

 

Prezydent zaznaczył, że ,,sprawy wsi i rolnictwa traktuje jako jeden z priorytetów swojej prezydentury, o czym świadczy wiele podejmowanych przez niego inicjatyw”. Zapowiedział, że kolejną z nich będzie cykl konferencji regionalnych, poświęconych poprawie warunków życia na terenach wiejskich.

 

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. Pierwsza edycja Forum, która odbyła się w marcu 2018 r., zgromadziła blisko 2000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy. 

 

W piątek i sobotę uczestnicy forum rozmawiali m.in. o Wspólnej Polityce Rolnej UE w nowej perspektywie budżetowej, zrównoważonym rozwoju, jako szansie rozwoju obszarów wiejskich oraz perspektywie wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi. Organizatorem spotkania jest fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 

W forum w Jasionce wzięli udział także m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, komisarz UE ds. rolnictwa i obszarów wiejskich Phil Hogen. Są też przedstawiciele resortów rolnictwa m.in. ze Słowacji, Węgier, Czech i Hiszpanii.

Poleć znajomemu