Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 12 marca 2019

Min. Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją ZBP

  |   Wiceszef KPRP Paweł Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją Związku Banków Polskich Wiceszef KPRP Paweł Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją Związku Banków Polskich Wiceszef KPRP Paweł Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją Związku Banków Polskich Wiceszef KPRP Paweł Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją Związku Banków Polskich Wiceszef KPRP Paweł Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją Związku Banków Polskich Wiceszef KPRP Paweł Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją Związku Banków Polskich Wiceszef KPRP Paweł Mucha spotkał się z przedstawicielami banków i z reprezentacją Związku Banków Polskich

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami banków działających w Polsce wraz z reprezentacją Związku Banków Polskich. W spotkaniu uczestniczyli również Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy oraz przedstawiciel Ministra Finansów.

 

Merytoryczna dyskusja dotyczyła mechanizmów rozwiązywania problemów kredytobiorców związanych ze spłatą kredytów mieszkaniowych złotowych i odnoszonych do walut obcych oraz sytuacji sektora bankowego w Polsce.


Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy, oraz Dorota Karczewska, Wiceprezes UOKiK, przedstawiły systemowe problemy związane z szeroko rozumianą z ochroną  praw kredytobiorców. Znaczącą kwestią jest utrzymywanie przez niektóre banki klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowach kredytowych, pomimo prawomocnych orzeczeń sądów w tym zakresie, przede wszystkim Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znacząco rośnie liczba wniosków o zbadanie umów kredytowych pod kątem takich klauzul, które to wnioski kredytobiorcy kierują do Rzecznika i UOKiK. Problemem strukturalnym - wskazanym przez Rzecznika - jest niechęć banków do włączania się w postępowania mediacyjne z kredytobiorcami lub zrywanie mediacji i kierowanie spraw do rozstrzygnięcia na drodze sądowej.

 

Przedstawiciele banków z kolei opisywali trudności w funkcjonowaniu instytucji, którymi kierują, i sektora bankowego jako całości. Wskazywali także rozwiązania, które ich zdaniem mogą lepiej kierować pomoc dla kredytobiorców.


Minister Paweł Mucha z uwagą odniósł się do zaprezentowanych opinii, przedstawiając stanowisko Kancelarii Prezydenta RP. Spotkanie wpisało się w stały dialog Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami sektora finansowego w Polsce. Nie wykluczono kolejnych spotkań dotyczących problematyki funkcjonowania polskiego systemu bankowego i wspierania kredytobiorców.

Poleć znajomemu