Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 21 maja 2019

Kongres Poradnictwa – inicjatywa Kancelarii Prezydenta RP realizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności

  |   Spotkanie ministrów KPRP Pawła Muchy i Andrzeja Dery z wicepremierem Piotrem Glińskim Spotkanie ministrów KPRP Pawła Muchy i Andrzeja Dery z wicepremierem Piotrem Glińskim

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie ministrów Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy i Andrzeja Dery z wicepremierem Piotrem Glińskim, przewodniczącym Komitetu Pożytku Publicznego poświęcone Kongresowi Poradnictwa. W spotkaniu wzięli udział również m.in. Doradca Prezydenta RP Marek Rymsza oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk.

 

Celem przygotowywanego Kongresu Poradnictwa jest zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. Planowany Kongres będzie miejscem spotkania przedstawicieli zawodów i organizacji świadczących usługi poradnicze we wszystkich wskazanych obszarach. Dyskusji i wspólnej refleksji poddane zostaną m.in. standardy świadczenia usług poradniczych, możliwości współpracy różnych branż poradniczych, sytuacja i potrzeby podmiotów świadczących usługi poradnicze. Przygotowując założenia programowe Kongresu, Kancelaria Prezydenta RP nawiązała współpracę z organizacjami reprezentującymi wszystkie wyodrębnione nurty poradnictwa.


Podczas rozmowy poruszono kwestie związane z planowanymi rezultatami Kongresu i podjęciem pokongresowych prac w grupach roboczych nad standardami poradnictwa, tworzeniem ogólnodostępnej bazy podmiotów świadczących usługi poradnicze, a także programem wsparcia dla poradniczych organizacji z sektora obywatelskiego. Omówiono też zagadnienia związane z organizacją Kongresu. Ustalono, że Kongres odbędzie się 1 lipca br. w Warszawie.
 

Poleć znajomemu