Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 29 maja 2019

Spotkanie Wiceszefa KPRP Pawła Muchy z Doradcami Prezydenta RP

  |   Wiceszef KPRP Paweł Mucha na spotkaniu z Doradcami Prezydenta podsumował bieżące wydarzenia organizowane przez Kancelarię Prezydenta Wiceszef KPRP Paweł Mucha na spotkaniu z Doradcami Prezydenta podsumował bieżące wydarzenia organizowane przez Kancelarię Prezydenta Wiceszef KPRP Paweł Mucha na spotkaniu z Doradcami Prezydenta podsumował bieżące wydarzenia organizowane przez Kancelarię Prezydenta Wiceszef KPRP Paweł Mucha na spotkaniu z Doradcami Prezydenta podsumował bieżące wydarzenia organizowane przez Kancelarię Prezydenta Wiceszef KPRP Paweł Mucha na spotkaniu z Doradcami Prezydenta podsumował bieżące wydarzenia organizowane przez Kancelarię Prezydenta

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy z Doradcami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Minister podsumował bieżące wydarzenia organizowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne, w których brał udział Pan Prezydent Andrzej Duda. W tym kontekście zwrócił uwagę Doradców na wizyty krajowe Prezydenta. Andrzej Duda kontynuuje spotkania w ramach cyklu wizyt, w którym odwiedzi docelowo wszystkie powiaty w Polsce.

Głównym tematem spotkania była sytuacja sektora finansowego w Polsce z uwzględnieniem inicjatyw Prezydenta mających na celu dalsze pobudzenie wzrostu gospodarczego. Zostały ponadto omówione zagadnienia związane z obecnie procedowanymi przez Sejm RP i możliwymi do zgłoszenia inicjatywami ustawodawczymi Prezydenta RP w tej kadencji parlamentu.

Doradcy przeprowadzili dyskusję przedstawiając swoje opinie i propozycje związane z tematyką spotkania.

Poleć znajomemu